Yksinyrittäjän avustus koronavirustilanteessa

Yksinyrittäjän 2000 €:n tuki koronavirustilanteessa Utsjoen kunnassa avautuu 20.4.2020.

Yksinyrittäjille tarkoitettu 2000 €:n suuruinen tukihaku johtuen koronavirusepidemian aiheuttamasta haitasta yritystoiminnalle.

Yksinyrittäjälle suunnatun tuen voit käyttää yritystoiminnastasi aiheutuneisiin kaikkiin muihin kustannuksiin (esim. tilojen, laitteiden, kirjanpito- ja toimistokustannuksiin), paitsi omiin palkkakustannuksiin. Tuen voit saada, jos olet päätoiminen yrittäjä ja sinulla ei ole palkattua työvoimaa. Päätoimisuus tarkoittaa, että olet YEL-rekisterissä tai sinulla on minimissään 20 000 euroa yrittäjätuloa tai laskutusta. Avustus voidaan myöntää kaikille yritysmuodoille (yksityinen elinkeinonharjoittaja, toiminimi, kommandiittiyhtiö, avoin yhtiö, osakeyhtiö) sekä myös kevytyrittäjille ja freelancereille. Yrityksen omistajat eivät voi hakea yksinyrittäjätukea, jos eivät ole päätoimisia yksinyrittäjiä.

Tuen saannin ehtona on, että taloudellinen tilanteesi ja liikevaihtosi ovat heikentyneet koronavirusepidemian vuoksi ja että sinulla on kannattavan liiketoiminnan edellytykset. Taloudellinen tilanne tulkitaan heikentyneen, mikäli yrityksesi myyntituotot ja myyntisaatavat ovat laskeneet yli 30 % 16.3.2020 jälkeen, mutta kulut ovat pysyneet lähes samalla tasolla. Tuottoja arvioidaan vuoden 2020 kuukausittaisen kirjanpidon tai tiliotteiden perusteella. Yritystoiminnan kannattavuus arvioidaan vuoden 2019 tilinpäätöksen tai veroilmoituksen perusteella. Mikäli olet taloudellisissa vaikeuksissa, et voi saada tukea. Mikäli sinulla on verovelkaa, pitää olla Verohallinnon hyväksymä suunnitelma verovelan maksamiseksi ennen kuin teet tukihakemuksen.

Toimi näin:

 • Tutustu hakulomakkeeseen ja ohjeisiin.
 • Täytä ja lähetä lomake tämän sivun alhaalta löytyvällä sähköisellä lomakkeella (sähköinen lomake löytyy ohjeiden ja lomakkeen infon jälkeen.)
 • Lähetä hakemukseen tarvittavat liitteet sähköpostitse osoitteeseen yritystuki@utsjoki.fi.
  • Mikäli et pysty liitteitä toimittamaan sähköpostitse, voit toimittaa ne paperisina kunnanviraston postilaatikkoon tai jättää postin kuljetettavaksi.
  • Mikäli et pysty toimimaan sähköisesti, voit toimittaa hakemuksen tai/ja liitteet paperisena: Utsjoen kunta, elinkeinotoimisto, PL 41, 99981 Utsjoki.
  • Hakemus word.
  • Ohjeet avustukseen löydät tästä (PDF).

Hakemukseen jätettävät liitteet ovat seuraavat:

 • Tilinpäätös 2019 / viimeisin tilinpäätös tai veroilmoitus 2019 / viimeisin veroilmoitus
 • Jäljennökset kirjanpidosta (kuukausittaiset, kumulatiivinen ei pelkästään riitä) ja / tai tiliotteista sen todentamiseksi miten myynti ja kustannukset ovat kehittyneet 2020
 • verovelkatodistus (sekä tarvittaessa verohallituksen hyväksymä suunnitelma verovelan maksamiseksi) Kirjanpitäjän tulee vakuuttaa tiedot oikeiksi, mutta jos teet itse kirjanpidon, oma vakuutuksesi riittää.

Tulleet hakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä. Hakulomake katsotaan saapuneeksi, kun kaikki liitteet sekä hakemus on toimitettu kuntaan. Vahvistamme ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseesi, että olemme vastaanottaneet hakemuksesi ja annamme samalla lisätietoja hakemuksen käsittelystä. Avustusta voidaan maksaa 1.3.2020–31.8.2020 välillä syntyneisiin kustannuksiin. Tuen viimeinen hakupäivä on 30.9.2020.

 

Lisätietoja:

Elinkeinosihteeri Raimo Länsman, raimo.lansman@utsjoki.fi puh. 040 718 9494

Projektipäällikkö Ulla-Maija Uusitalo, ulla-maija.uusitalo@utsjoki.fi puh. 040 661 641

Sähköisen HAKULOMAKKEEN LÖYDÄT ALTA

Lomakkeessa käytetyt määritelmät:

 1.  Yhteyshenkilö eli toimintaa harjoittava yrittäjä.
 2. Tilastokeskuksen toimialaluokituksen löydät täältä.
 3. Toiminnan oikeudellisesta muodosta ja rahoitustavasta riippumatta, yksin taloudellista toimintaa harjoittavaa Suomessa toimiva päätoiminen yrittäjä, jolla ei ole palveluksessaan palkattua työvoimaa ja jolla on yrittäjän eläkevakuutus (YEL-vakuutusnumero) tai joka voi esittää vähintään vuosittaisen 20 000 euron yrittäjätulon tai laskutuksen. Mikäli yritys aloittanut alle 6 kk sitten tulee osoittaa, että jo syntynyt tulovirta olisi jatkuessaan johtanut 20 000 euron laskutukseen 12 kuukauden ajanjaksolla.
 4. Yksinyrittäjällä arvioidaan olevan edellytykset kannattavaan toimintaan, mikäli yritystoiminta on ollut kannattavaa vuoden 2019 tilinpäätökseen tai ennakkoveroilmoitukseen perustuen. Mikäli yksinyrittäjällä on verovelkaa, hänellä tulee olla Verohallinnon hyväksymä suunnitelma verovelan maksamiseksi. Kannattavan toiminnan arvioinnissa voidaan ottaa huomioon yksinyrittäjän selvitys poikkeuksellisesta tilanteesta vuonna 2019.
 5. Yksinyrittäjän yritystoiminnan taloudellisen tilanteen ja liikevaihdon heikentyminen 16.3.2020 jälkeen on todennettava jäljennöksillä kirjanpidosta ja/tai tiliotteista (kulut ja myyntituotot). Merkittävänä heikentymisenä voidaan pitää sitä, että myyntituotot ovat laskeneet 30 % tai enemmän.
 6. De minimis -tuki tarkoittaa julkista yritystukea, jonka määrän Euroopan Unioni on tulkinnut niin vähäiseksi, ettei se vääristä kilpailua tai vaikuta EUjäsenvaltioiden väliseen kauppaan. Yritykselle voidaan myöntää enintään 200 000 euroa de minimis -tukea kolmen peräkkäisen verovuoden kuluessa. Maantiekuljetusten alalla toimivalle yritykselle de minimis -tukea voi olla enintään 100 000 euroa. Tukipäätöksessä on ilmoitettu, jos kyseessä on de minimis -tuki. Yrityksen tulee itse huolehtia, että eri päätöksillä myönnettyjen de minimis -tukien yhteenlaskettu määrä ei ylitä sallittua maksimäärää. TEM: De minimis -tuki

Hakemuslomake Utsjoen kunta

1. HAKIJAN PERUSTIEDOT


2. TOIMINNAN KUVAUS


3. HAKIJAN DE MINIMIS -TUET


4. SUUNNITELMA TOIMINNAN VAKAUTTAMISEKSI


EHDOT