KELA

Kela fuolaha suopmelaččaid sosiáladorvvus sierra eallindiliin, vuostáváldá ohcamušaid sihke oahpista fierbmebálvalusaid atnuiváldimis.

Áigeguovdilis áššit

Áššit doaimmahuvvojit ovddemužžan neahta dahje telefovnna bokte.

Ohcamušaid ja mildosiid sáhtát maid guođđit poastakássii, mii lea gielddadálu duohkeuvssa guoras.

KELA davvisámegielat telefonbálvalus

Telefonbálvalusas oaččut persovnnalaš rávvema ja bagadeami áššiin, mat gusket Kela ovdduid.

Davvisámegielat telefonbálvalus árgan dmu 9–11
020 634 2894

Juos davvisámegielat telefonbálvalus lea gitta dahje várrejuvvon, de sáhtát sáddet rávdnjepoastta čujuhussii saame@kela.fi ja bivddát, ahte dutnje váldojuvvo oktavuohta. Muital oktavuođaváldinbivdagis iežat nama ja telefonnummira. Ale sádde rávdnjepoasttas persovnnalaš dieđuid.

Kela sámegielat bargi dahje dulka, man Kela ordne, riŋge dutnje ja soahpá áššiid doaimmaheamis.

Loga eambbo

KELA sámegielat gáiddusbálvalus

Sámegielat gáiddusbálvalusas oaččut persovnnalaš rávvema ja bagadeami buot áššiin, mat gusket Kela ovdduid. Gáiddusbálvalusas deaivvadat Kela bálvalanáššedovdiin videooktavuođa bokte.

Sámegielat gáiddusbálvalus árgan dmu 9–11

KELA oktavuođadieđut

Várre áiggi neahta bokte dáppe dahje riŋge bálvalusnummirii (vuolábealde). Telefonbálvalusa bokte oažžu rávvagiid ja sáhttá várret áiggiid vu–be d. 9–16. Eará bálvalannummirat (suomagielat):

 • Ássan 020 692 210
 • Ealáhagat 020 692 202
 • Riikkaidgaskasaš áššit 020 634 0200
 • Veajuiduhttin ja lámisvuođadoarjja 020 692 205
 • Stuđeren ja vearjogeatnegasvuohta 020 692 209
 • Bearranguovddáš 020 634 4940
 • Buohcuvuohta ja koarttat 020 692 204
 • Áigáiboahtindoarjja 020 692 207
 • Dorvogieldduskundarat 020 635 3500
 • Bargguhisvuohta 020 692 210
 • Váhnenvuohta 020 692 206

Oktasašbálvalusa bálvalančuoggás Ohcejoga gielddadálus áššehasrávvejeaddji veahkeha ja rávve KELA-áššiin ná:

 •  Áššehasa eallindillái laktáseaddji KELA-áššiid rávven
 • Ohcamuša, čuvvosa dahje eará áššegirjji vuostáváldin
 • Brošyra/skovi/máhcahankonfaluhta jed. Kela materiála addin
 • Kela fierbmebálvalusaid geavaheapmái oahpisteapmi
 • Áiggivárren Kela telefonáiggivárrenbálvalussii dahje deaivvadeapmái
 • Gáiddustulkon, áššehasa bálvalandillái laktáseaddji gáiddustulkonbálvalusa válmmaštallamat, oktavuođaváldimat jna.
 • Áššehasmáhcahaga vuostáváldin ja girjen
 • Áššehasa eará bálvalandilli Kela-áššiin

Fuom!
Bálvalančuoggás eai dikšojuvvo govalaš kelakoarttaid ohcamušat, veajuiduhttinohcamušat, bargoealáhatohcamušat ja bargoealáhatvuogádaga veajuiduhttinohcamušat

KELA, Álbmotealáhatlágádus ruovttusiiddut

Sámegielat brošyrat

Sámegielat skovit

 

Áigeguovdilis áššit

KELA áigeguovdilis áššit persovdnaáššehasaide

OKTAVUOĐADIEĐUT

Ohcejogas bálvalančuoggá áššehasrávvejeaddjin doaibmá:

Juhán Länsman
tel. 040 718 9494
juhan.lansman@utsjoki.fi

Bálvalančuoggis lea rabas vu-ga dmu 9-11 ja 12-15.

Fitnančujuhus lea Luossa 1b, 99980 Ohcejohka