Oktavuođadieđut

OHCEJOGA GIELDDA Oktavuođadieđut

Tel. 040 188 6111
Telefonmolssa lea rabas dmu 9–11 ja 12–15

Almmolaš šleađgapoastačujuhus lea 
kunnanvirasto@utsjoki.fi

Bargoveaga šleađgapoastačujuhus lea dán hámis:
ovdanamma.sohkanamma@utsjoki.fi

Sosiála- ja dearvvasvuođabálvalusaid bargiid ja kuráhtora šleađgapoasttat leat hámis ovdanamma.sohkanamma@lapha.fi duorastaga 10.11.2022 rájes.

Oahpaheaddjiid šleađgapoastačujuhus lea dán hámis:
ovdanamma.sohkanamma@edu.utsjoki.fi

Čujuhusdieđut

Fitnančujuhus:
Utsjoen kunta, Luossa 1a, 99980 Utsjoki

Poastačujuhus:
Utsjoen kunta, PL 41, 99981 Utsjoki

Gielddadoaimmahaga virgeáigi lea dmu 9–15.

Telefonnummirat

 • Ohcejoga gielda

  vd. Gielddahoavda

  Tanja Lepistö
  0400 151 294

  Guovddášdoaimmahat

  Doaimmahatčálli Marja Länsman
  0400 208 286

  Kanslista-arkiivadikšu Minna Lukkari
  040 181 0267

  Kanslista Raija Lehmonen
  040 181 0269

  Diehtojuohkima áššedovdi Aletta Lakkala
  040 186 7152

 • Ealáhusdoaimmahat

  Eeallinfápmohoavda Tanja Lepistö
  0400 151 294

  Ealáhusčálli/Bálvalusrávvejeaddji Juhán Raimo Länsman
  040 718 9494

  uYritys-prošeakta, Prošeaktahoavda Antti Kastinen
  040 5167 032

  Gulahallanáššedovdi Irma Kaarnes
  040 6609 158

  Ohcejoga ráhkadusnuppástusa koordineren -prošeakta, Prošeaktahoavda Taru Lindell
  040 154 3649

  TENO Outdoor -prošeakta
  Prošeaktahoavda Meri Luoma
  040 5001 081

  Prošeaktakoordináhtor
  040 668 5866

  Prošeaktakoordináhtor Riikka Keskiaho
  040 544 2058

  Ohcejoga luossaguovddáža ovdačielggadanprošeakta, Prošeaktahoavda Piia Nuorgam
  040 353 9264

 • Teknihkalaš doaimmahat

  Huksendárkkisteaddji Markku Porsanger
  0400 158 561

  Kanslista Heidi Keskitalo
  040 181 0264

  Dálualmmái Tapio Guttorm
  0400 672 628

  Dálualmmái Oiva Guttorm

  040 539 8994

  Dálualmmái Gáregasnjárga Juha Paltto 

  040 735 3200

  Dálualmmái Njuorggán Kimmo Granholm

  040 701 8869

  Čorgejeaddji Utsjoki

  040 181 0266

  Čorgejeaddji Ohcejohnjálmmi skuvla

  040 539 8993

  Čorgejeaddji Gáregasnjárga

  040 181 0265

 • Dearvvasvuođaguovddáš

  Vuostáváldin buohccedikšu
  040 181 0285

  Laboratoriadikšu
  020 619 8019 dahje 040 186 9332

  Rehketčállin, buohcciidarkiiva, rávven

  040 181 0288

  Ambulánsa

  112

  Bátnedikšu

  040 181 0290

  Fysioterapevta Rita Nurmenrinta
  040 181 0287

  vt. Psykiatralaš buohccedikšu Maija Raudaskoski

  040 749 4216

  Ruovttubuohccedikšu Sari Tapiola
  040 661 9522

  Ruovttubuohccedikšu Nina Mickelsson-Nikula
  040 723 5943

 • Sosiála- ja dearvvasvuođadoaimmahat

  Rabasbálvalusa jođiheaddji Kaisa Karhu-Härkönen 
  040 843 6216

  Sosiálastivrejeaddji Tiia Koskela
  040 574 8499

  Sosiálagohcin
  040 701 4440

  Kanslista Annaliisa Kujala
  040 185 4390

 • Dearvvašvuođadikšut

  Dearvvašvuođadikšu Elle Aikio
  040 682 2348

  Ruovttubuohccedikšu Sari Tapiola

  040 661 9522

  Gáregasnjárgga dearvvašvuođadikšu Indira Niittyvuopio
  040 758 2076

 • Seaŋgaossodat

  040 181 0280

  Vástideaddji buohccidivššár Miia Marjaranta
  040 655 0250

  Seaŋgaossodat dikšu

  040 181 0281

  Seaŋgaossodat dikšu

  040 181 0282

 • Eara sosiáladoaimmat

  Rabasbálvalusa gievkkan
  040 181 0270

  Ruoktobálvalusat Ohcejohka, dikšu

  040 866 7450

  Doaimmajođiheaddji Sirpa Halonen
  040 481 3565

  Ruoktobálvalusat Ohcejohka

  040 181 0278

  Gáregasnjárga ruoktobálvalusat

  0400 813 216

  Gáregasnjárga ruoktobálvalusat
  040 4867109

  Mánnábearrašiidda ruoktobálvalusat

  040 660 8744

  Veahkke-Ásllat Ohcejohka

  0400 858 216

  Veahkke-Ásllat Gáregasnjárga

  040 760 0460

  Divššodanbargi

  0400 859 216

  Divššodanbargi Gáregasnjárga
  040 485 5859

  Dorvu, beavttálmahtton bálvalusássan

  040 668 2225

 • Čuvgehusdoaimmahat

  Buresveadjinhoavda Päivi Kontio
  040 744 7630

  Kanslista Maritta Lukkari

  040 809 7466

  Asttuáiggečálli Kaisa Tapiola-Länsman

  0400 319 852

  Ohcci nuoraidbargi Anni Hyötylä
  040 759 1188

  Skuvlanuoraidbargi Ronja Kaukokari
  040 841 7280

  Sámegielaid gáiddusoahpahusfidnu, vs. prošeaktahoavda Laura Ylinampa
  040 525 4013

  Sámegielaid gáiddusoahpahusfidnu, oahpaheaddji  Máret Ingá Länsman
  040 548 1529

  Sámegielaid gáiddusoahpahusfidnu, oahpaheaddji  Máren-Elle Länsman
  040 546 6514

  Sámegielaid gáiddusoahpahusfidnu, oahpaheaddji Ruska Haavisto
  040 355 4281

  Girjerádjodoaimmahoavda Tuija Guttorm
  040 181 0260

  Girjerádju luoikan
  040 181 0261

  Vuojadanhálla
  040 181 0262

 • Ohcejohnjálmmi skuvla

  Rektor Siw Westerback
  040 181 0273

  Veahkkerektor Laura Arola
  040 525 8049

  Vástuoahpaheaddji, Sámegiela lektor Solja Magga
  040 504 4547

  Skuvladearvvašvuođadikšu Elle Aikio
  040 682 2348

  Sierraluohkkáoahpaheaddji Lasse Nihtinen
  040 565 2982

  Kanslista Pilvi Guttorm
  040 624 9468

  Veaigebeairiekkis Isa Tarvainen
  040 585 7744

  Skuvlla gievkkan
  040 622 7480

  Kuráhtor Heidi Mäkilä
  040 667 2291

  Sierraoahpaheaddji Sanna Salonen
  040 539 8996

  Luohkkáoahpaheaddji Leevi Autto
  040 195 6432

  Sámegielat luohkkáoahpaheaddji Anni Ahlakorpi
  040 620 5405

  Sámegielat luohkkáoahpaheaddji Nilla Tapiola
  040 559 1542

  Sámegielat luohkkáoahpaheaddji Merja Vuolab
  040 575 2952

  Smávvajoavkobagadalli Roosa Suonpää
  040 565 0536

  Matemáhtalaš ávdnasiid lektor Niko Kaunisto
  040 537 2448

  Matemáhtalaš ávdnasiid lektor Mirja Savolainen
  040 167 7265

  Luohkkágohcci, gielaid lektor Auli Länsman
  045 639 6087

  Luohkkáoahpaheaddji Tiina Junttila
  040 646 9033

  Historjjá ja servodatoahpa ollesáigásaš diibmooahpaheaddji Anna Jäntti
  040 631 9435

  Govvadáidaga lektor Tarja Länsman
  040 669 2840

  Gielaid lektor Ilkka Pöykkö 
  040 548 4020

  Sámegiela lektor Risten Mustonen
  040 181 0257

  Biologia lektor Kirsti Aikio
  040 568 4650

  Musihka lektor Jenni Lind
  040 842 4503

  Skuvlavázzinjođiheaddji Jaana Ruokolainen
  040 481 1545

  Skuvlavázzinjođiheaddji Stefanie Sarre
  040 546 4242

  Skuvlavázzinjođiheaddji Katariina Malmberg
  040 643 2663

  Skuvlanuoraidbargi Ronja Kaukokari
  040 841 7280

 • Sámelogahat

  Rektor Laura Arola
  040 525 8049

  Vástuoahpaheaddji, Sámegiela lektor Solja Magga
  040 504 4547

  Kanslista Pilvi Guttorm
  040 624 9468

  Kuráhtor Heidi Mäkilä
  040 667 2291

  Dálualmmái Tapio Guttorm
  040 067 2628

  Sámegiela lektor Risten Mustonen
  040 181 0257

  Gielaid lektor Auli Länsman
  045 639 6087

  Gielaid lektor Ilkka Pöykkö
  040 548 4020

  Logahat lektor Katriina Halonen
  040 195 4071

  Matemáhtalaš ávdnasiid lektor Mirja Savolainen
  040 167 7265

  Musihka lektor Jenni Lind
  040 842 4503

  Lektor Tarja Länsman
  040 669 2840

  Historjá ja servodatoahppa Anna Jäntti
  040 631 9435

  Biologia lektor Kirsti Aikio
  040 568 4650

  Sierraoahpaheaddji Sanna Salonen
  040 539 8996

 • Gáregasnjárgga skuvla

  Rektor Laura Niittyvuopio-Valle
  040 766 5765

  Kuráhtor Heidi Mäkilä
  040 667 2291

  Gievkkan Pipsa Tuukkanen
  040 181 0258

  Dálualmmái Juha Paltto
  040 735 3200

  Diibmooahpaheaddji/doaimmahatbargu Laura Heikurainen 
  040 192 8603

  Matemáhtalaš ávdnasiid lektor Riikka Rasmussen
  040 358 8906

  Diibmooahpaheaddji Maarit Niittyvuopio-Pieski
  040 356 6694

  Sámegiela ja kultuvra oahpaheaddji Piia Juuso
  040 184 1269

  Sámegielat luohkáoahpaheaddji Christer Rasmus
  040 358 2392

  Sámegielat luohkáoahpaheaddji Jani Guttorm
  040 185 8939

  Luohkáoahpaheaddji Sara Kangas-Korhonen
  040 188 2674

  Diibmooahpaheaddji Anna Dotsenko
  040 188 3989

  Skuvlavázzinjođiheaddji/Diibmooahpaheaddji Nilla Pieski
  040 180 0828

  Sierraoahpaheaddji Hanna Nevalainen
  040 542 0964

  Ovdaoahpahusa oahpaheaddji Suvi Niittyvuopio-Nieminen
  040 661 9045

  Giellalávgooahpaheaddji/Diibmooahpaheaddji Pirjo Länsman-Kiimalainen
  040 190 3978

  Čorgejeaddji Ana Reis-Guttorm
  040 181 0265

 • Njuorggáma skuvla

  Rektor Laura Niittyvuopio-Valle
  040 766 5765

  Veahkkehoavda/Giellalávgooahpaheaddji Essi Kohtanen
  040 687 9523

  Kuráhtor Heidi Mäkilä
  040 667 2291

  Dálualmmái Kimmo Grönholm
  040 701 8869

  Luohkkáoahpaheaddji Sammol Lukkari

  040 484 1229

  Luohkkáoahpaheaddji Elina Länsman
  0400 268 550

  Skuvlavázzinjođiheaddji Anna Huurinainen
  040 661 9525

 • Árrabajásgeassin

  Árrabajásgeassinhoavda Siw Westerback
  040 181 0273

  Ohcejoga suomagielat ossodat
  040 181 0272

  Ohcejoga sámegielat ossodat

  040 181 0274

  Gáregasnjárgga sámegielat beaiveruoktu

  040 181 0275

  Njuorggáma beaiveruoktu
  040 181 0276

  Giellabeassi Ohcejohka
  040 643 2366

  Giellabeassi Gáregasnjárgga
  040 181 0277

  Giellabeassi Njuorggá
  040 485 8248