Kulturdoaibma

Dán siiddus gávnnat dieđuid kulturdáhpáhusain, mat ordjejuvvojit Ohcejoga gielddas.

KULTURDÁHPÁHUSAT

Kulturdoaibma ordne kulturdáhpáhusaid Ohcejogas ja mátkkiid lagasgielddaid kulturdáhpáhusaide.

Ealligovvateáhter Davvenástti ii doaimma šat virggálaš ealligovvateáhterin, muhto mii čájehit ain eanemus geasuheaddji filmmaid Ohcejogas ja Gáregasnjárggas.

Álkimusat fitnet dieđuid kulturdáhpáhusain čuvvomin Facebookas Ohcejoga gieldda konttu dahje gieldda neahttasiidduid ođđasiid.

LASSEDIEĐUT

Kulturdoaibma

Kaisa Tapiola-Länsman
tel. 0400 319 852

kaisa.tapiola-lansman@utsjoki.fi

Ohcejoga kulturbajásgeassinplána