Fitnodatdoalli materiálabáŋku

Dán siiddus gávnnat fitnodatdoalliide oaivvilduvvon materiála, maid sáhtát geahčadit álkit njuolga liŋkkaid bokte dahje luđet iežat dihtorii. Materiálat leat juhkkojuvvon fáttáid mielde kategoriijaide. Materiálat leat oaivvilduvvon ohcejohkalaš fitnodatdoalliide, iige daid leat lohpi juohkit ovddosguovlluid.

RUHTADANCAVGILEAMIT JA -GÁLDUT

Materiaalipankki

Yhteistyössä uYritys – Utsjoen elinvoimaiset yritykset ja henkilöstö -hanke, uDigi – Utsjoen digitaalinen elinvoima -hanke, Teno Outdoor – Pyöräily ja luontomatkailu -hanke, Utsjoen rakennemuutoksen koordinointihanke