Koronavirus ja spiehkastatdilli


Jos navddát koronavirusinfekšuvnna

Koronavirusinfekšuvnna dávdamearkkat leat earret eará nuorvvu, gosahat, čottabávččas, feber, vuoigŋanváttisvuohta,
oaivebávččas, deahkkebákčasat, váibasat, illáveadjin, luhčadávda ja hádja- ja smáhkkaáiccu hedjoneapmi.

Jos navddát alddát koronavirusinfekšuvnna ja dus leat dávdamearkkat, galggat báhcit ruoktot ja garvit eará olbmuid nu guhká, ahte dávdamearkkat geahppánit. Jos hálidat, sáhtát dahkat ruoktoteastta.

Jos gárttat njoammunvára vuollái

Dearvvasvuođafuolahus ii šat čielggat njoammunvára vuollái gártan olbmuid. Koronavirusii buohccán olmmoš almmuha njoammumis ieš iežas lagaškontávttaide ja bivdá sin garvit dárbbašmeahttun kontávttaid viđa jándora áigge. Skuvllas ja barggus sáhttá fitnat. Jos olmmoš hálida, sáhttá son dahkat ruoktoteasttaid viđa jándora áigge. Njoammunvára vuollái gártan olbmo ávžžuhit geavahit máskka ja fuolahit giehtahygieniijas.

Jos buohccát koronavirusinfekšuvdnii

Njoammudávdadoavttir ii šat mearrit koronavirusii buohccán olbmo virggálaš erremii, muhto dán dáhpáhusas meannuduvvo baicce dábálaš buohcuvuohtajávkangeavadaga mielde.

Doaibmarávvagat koronavirusinfekšuvnnas:

  • Jos navddát alddát koronanjoammuma, lea ávžžuhus dahkat ruoktoteastta. Jos ruoktoteasta addá positiiva bohtosa, báze viđa jándora eaktodáhtolaš erremii.
  • Garvve kontávttaid ja báze eret bargosajis, skuvllas dahje beaiveruovttus unnimustá viđa jándorii.
  • Máhca dábálaš árgii easka dasto, go dávdamearkkat šaddet čielgasit geahppasabbon.
  • Jos dárbbašat virggálaš duođaštusa barggus dahje skuvllas jávkamii dahje vuollái 16-jahkásačča dikšumii ruovttus, váldde oktavuođa dearvvasvuođaguovddážii, tel. 040 181 0285. Fuom. dearvvasvuođafuolahusa virggálaš koronatestii galgá várret áiggi ovddalgihtii nummáris 040 181 0285.

Loga eanet doaibmarávvagiin dákko.

KORONABOAHKUT

Koronaboahkoheapmái sáhttá várret áiggi telefovnnain:

  • Ohcejohka–Njuorggán 040 758 2073
  • Gáregasnjárga  040 758 2076

Ohcejoga gieldda koronavirusdieđáhusat

Korona-info 3