Asttuáiggedoaibma dieđiha: Vuojadansále lea gitta goittot 1.-17.9.2021

Ohcejoga vuojadansále lea gitta jahkedikšumiid fatnama dihte vahkuid 35 ja 36. 1.-17.9.2021 . Šallošit dili!


Eará ođđasat