Asttuáiggedoaibma dieđiha: Geasi mánáid vuojadanskuvllaid almmuhanáigi lea álgán

24.5.2023

Asttuáiggedoaibma almmuha: giđa 2022 rieggát

Geasi mánáid vuojadanskuvllaid almmuhanáigi lea álgán Ohcejogas!

VUODJANSKUVLA 5–7-JAHKÁSAČČAIDE

Áigi: du 8.6., du 15.6., du 22.6. ja du 29.6. dmu 11.
Báiki: Ohcejoga vuodjanhálla, Utsjoentie 48.

Geaidda oaivvilduvvon: 5–7-jahkásaččat, ovddit vuodjanmáhttu dahje hárjánupmi ii dárbbašuvvo. Vuodjanskuvllas geahččalat hárjánit čáhcái ja oahpahallat čáhcedorvvolašvuođa ja mo lihkadit čázis veahkkeneavvuiguin, iskkadallat buokčama ja govduma.

Eará: Fuolaheaddji dahje eará rávesolmmoš mielde áldás. Oahpahusgiellan suomagiella, jođiheaddjin Petra Suontausta. Vuodjanskuvla lea nuvttá.

Almmuheapmi: uimahalli@utsjoki.fi. Fárrui čáhket vihtta máná almmuhanortnega mielde. Vuodjanskuvlii dohkkehuvvon mánáide sáddejuvvojit dárkilut dieđut vuodjanskuvlla sisdoalus.

VUODJANSKUVLA 6–10-JAHKÁSAČČAIDE

Áigi: vu 24.7., maŋ 25.7., vu 31.7. ja maŋ 1.8. dmu 14.
Báiki: Ohcejoga vuodjanhálla, Utsjoentie 48.

Geaidda oaivvilduvvon: 6–10-jahkásaččat, gáibádussan lea máhttit vuodjat muhtun mehtera veahkkeneavvuid haga. Vuodjanskuvllas hárjehallat álgooahpahusa mearkka dáidduid vuodjamis.

Eará: Fuolaheaddji dahje eará rávesolmmoš máná mielde čuovvumin oahpahusa ja veahkkin gárvodanlanjas. Oahpahusgiellan suomagiella, jođiheaddjin Petra Suontausta. Vuodjanskuvla lea nuvttá.

Almmuheapmi: uimahalli@utsjoki.fi. Fárrui čáhket guhtta máná almmuhanortnega mielde. Vuodjanskuvlii dohkkehuvvon mánáide sáddejuvvojit dárkilut dieđut vuodjanskuvlla sisdoalus.


Eará ođđasat