Čuvgehusdoaibma vuovdá Ohcejohnjálmmi boares skuvlla dávviriid 9.12. juovlavuovdimiid oktavuođas:

6.11.2023

Sivistystoimi myy Utsjokisuun vanhan koulun irtaimistoa 9.12. joulumyyjäisten yhteydessä 1Sivistystoimi myy Utsjokisuun vanhan koulun irtaimistoa 9.12. joulumyyjäisten yhteydessä

 

Dávviriid čuorvungávpi dmu 11 ja dávviriid čájáhusdiibmu álgá dmu 10. Čuovvungávppis vuvdo ee. Singer, pianot, mikroskohpat, 2 st gievkkana borramušuvnnat.

Juovlávuovdimiid áigge dmu 12–16 lea geavahuvvon dávviriid vuovdin, mas vuvdojit sámegielat girjjit, álbmotskuvlla dávvirat, pulpeahtat sihke unna dávvirat. Dávvirat eai leat ođđa ja dat vubdo dan ordnegis, go dat leat.

Huutokauppa.com vuovdinbáikái lea boahtimin vuovdilmassii sveisengássanjammanmášen, juolgepreassa ja teknálaš doaimmas geavahusas eret váldon muohtaliŋkot.

Lassedieđut:

Kaisa Tapiola-Länsman
asttuáiggečálli
kaisa.tapiola-lansman@utsjoki.fi
+358 400 319 852

Päivi Kontio
buresveadjinhoavda
paivi.kontio@utsjoki.fi
+358407447630


Eará ođđasat