Ohcejohka Šearrá -kulturvahkku lea dál meaddá ja dat lihkostuvai bures!

Utsjoen Lumo – kulttuuriviikko on nyt ohi ja se oli oikea menestys!

Ohcejohka Šearrá – Utsjoen Lumo kulturvahkku čokkii Gieddemieli dievva festiválagussiid. Geahččit Gieddemiellis lei s. 500 olles dáhpáhusbeaivvi áigge. Gáregasnjárgga festiválas gallestalle s. 70 olbmo ja Njuorggámis fas s. 60 olbmo.

Čuovvovaš jagi plánenbargu lea álgán. Kulturvahkku ordnejuvvo, jos dasa fidnejuvvo sierraruhtadeapmi. Čuovvovaš geasi lea dárkkuhus loktet musihka lassin maid dikta- ja ealligovvadáidaga. Jos ruhtadeapmi ordnašuvvá, Gieddemielli musihkkafestivála lassin mii ordnet sámegielat diktafestivála Buolbmátjávrris ja ealligovvafestivála Gáregasnjárggas. Maiddái Ohcejoga gieldda sámegielat báikenamat bohtet oidnosii kulturvahku áigge.

Ohcejoga gielda giitá buot ovttasbargoguimmiid ja eaktodáhtolaš bargiid. Ovttasbargoguimmiid ja eaktodáhtolaččaid haga mii eat livčče bastán ordet ná viiddis ja lihkostuvvan kulturvahku. Giitu buohkaide artisttaide, báikkálaš fitnodagaide, Pohjolan Osuuspankkii, Inergiai, Sámi Siidii, Sámedikki musihkkaguovddážii ja ealligovvaguovddáš Skábmai, Dáidaga ovddidanguovddážii, Utsjoen Kuohu servii sihke Gáregasnjárgga gilisearvái.

 

Lassedieđut:

Kaisa Tapiola-Länsman

kaisa.tapiola-lansman@utsjoki.fi

0400 319 852

 

Roosa Suonpää

roosa.suonpaa@utsjoki.fi

040 841 7280


Eará ođđasat