Buresboahtin energiijabeaktilvuođa gilidilálašvuođaide 28.–30.3.!

22.3.2023

Njukčamánu loahpabealde lágiduvvojit buot Ohcejoga giliin fitnodatdoalliide ja ovttaskas olbmuide oaivvilduvvon energiijabeaktilvuođa gilidilálašvuođat. Friijahápmásaš ságastallandilálašvuođain káfestallama olis vuodjut ruoná sirdáseami buktin vejolašvuođaide sihke mihtilmas energiijabeaktilvuođadoaimmaide ja daid ruhtadeapmái laktáseaddji áššiide. Dilálašvuođas juohkit brošyramateriála, maid oažžu váldit fárrui.

Dilálašvuođaid ordne uDigi-projeakta oktasašbarggus Feasib Oy:ain ja doppe midjiide boahtá áššedovdiguossin energiijarávvejeaddji Miika Huhtala. Miika lea energiijateknihka diplomiinšenevra, su earenoamášmáhttun leat fitnodagaid ja gielddaid energiija- ja dálkkádatgažaldagat.

Buresboahtin!

Gáregasnjárga maŋ 28.3. dmu 18–20 gilidállu Sáivu
Ohcejohka ga 29.3. dmu 17–19 Hotelli Utsjoki
Njuorggán du 30.3. dmu 11–15 K-Market kafea

Lassedieđut:

Johanna Mikkola
Projeaktahoavda, uDigi
040 141 8281
johanna.mikkola@utsjoki.fi


Eará ođđasat