Gáregasnjárgga lihkadanhálla lea gitta 3.11., 12.11., 17.11. ja 16.12.

Gáregasnjárgga lihkadanhálla lea láigohuvvon maŋŋebárgga 3.11., duorastaga 12.11., maŋŋebárgga 17.11. ja gaskavahku 16.12. dmu 10–16 gieldda olggobeal geavahussii. Daid beivviid hálla ii leat skuvla- ja eahketgeavahusas.

Hálla ii leat vejolaš geavahit eahkes, daningo dat čorgejuvvo easkka čuovvovaš iđit. Hállas ii oaččo fitnat namuhuvvon beivviid dmu 10–16 amaset šaddat kontávttat.

Álšasále lea eret geavahusas dmu 10–16, muhto dan eahketgeavaheapmi lea vejolaš dmu 16 maŋŋá.

 

Mii šállošit dili,

lihkadandoaibma


Muita uutisia