Asttuáiggedoaibma almmuha: giđa 2022 rieggát

11.1.2022

Ohcejoga gieldda asttuáiggedoaimma rieggát joatkašuvvet fas 17.1.2022!

Riekkisdoaimmat bissot sullii seammaláganin go diibmá, muhto doaimmain leat maid muhtun nuppástusat. Rieggát leat ain nuvttá buohkaide ja dat ruhtaduvvojit Liikkuva ja hyvinvoiva Utsjoki -projeavtta, Harrastamisesta virtaa -projeavtta ja lihkadandoaimma bokte.

Rieggát giđđat 2022

Ohcejohka

 • Boffereren- ja nerf-soahteriekkis mánáide vuossárggaid dmu 14.00–15.00 Ohcejoga boares skuvlla boradansáles. Doallit Elisa Kuvaja ja Janne Mustonen.
 • Akrobatiijariekkis vuođđoskuvlalaččaide duorastagaid dmu 15.00–16.30 Ohcejoga boares skuvlla boradansáles. Doalli Isa Tarvainen.
 • Álšasáleriekkis badjeskuvlalaččaide duorastagaid dmu 17.00–18.00 álšasáles. Doalli Isa Tarvainen.
 • OĐĐA: Jiekŋaskearroriekkis vuođđoskuvlalaččaide gaskavahkuid dmu 15.30–16.30 Ohcejoga gávgilis. Doallit Aslak-Ánte Syvänperä, Kasperi Kontio ja Isa Tarvainen.
 • OĐĐA: Buđaldallan- ja asttuáiggeriekkis 6–8-jahkásaččaide bearjadagaid dmu 14.00–15.00. Vuosttas deaivvadeapmi (21.1.) dollojuvvo nuoraidlatnja Wörttis. Doalli Elisa Kuvaja.
 • ŠLUHTTEJUVVON: Minecraft-riekkis.

Gáregasnjárga

 • Lihkadanriekkis 6–12-jahkásaččaide maŋŋebárggaid dmu 15.00–16.00 Njálla-hállas. Doallit Ellen Saijets, Tanja Borén ja Marianne Rasmus.
 • Martin jumppa (lášmmohallan) duorastagaid dmu 20.30–22.00 ja sotnabeivviid dmu 19.00–20.30 Njálla-hállas. Doalli Martti Kyrö.

Njuorggán

 • Soabbeheastariekkis 6–12-jahkásaččaide maŋŋebárggaid dmu 16.00–17.00 lihkadansáles. Doallit Sandra Kontio ja Elisa Kuvaja.
 • Akrobatiijariekkis vuođđoskuvlalaččaide vuossárggaid dmu 15.30–16.30 lihkadansáles. Doalli Isa Tarvainen.
 • Vuojadanskuvla 6–8-jahkásaččaide bearjadagaid dmu 14.00–15.00 Ohcejoga vuojadanhállas. Doalli Emilia Tuomi.

 

Doaimmaide ii dárbbaš almmuhit iežas ovddalgihtii. Buresboahtin!

Lassedieđuid rieggáin fidne njuolga daid doalliin dahje asttuáiggečálli Janne Mustonenis: janne.mustonen@utsjoki.fi / 0400 319 852.


Eará ođđasat