Asiakirjajulkisuuskuvaus

Asiakirjajulkisuuskuvaus

Asiakirjajulkisuuskuvauksessa kerrotaan, kuinka Utsjoen kunnan viranomaistoiminnassa ja palvelujen tuottamisessa syntyviä tietoja hallinnoidaan. Kuvauksen löydät alempaa tältä sivulta.

Asiakirjajulkisuuskuvauksen tarkoitus on auttaa kunnan asiakkaita tietopyyntöjen tekemisessä. Kuvauksesta ilmenee tiedot kunnan hallinnoimista tietovarannoista, tietoaineistoista ja asiakasrekistereistä sekä siitä, miten asiakkaat ja muut asianosaiset pääsevät käsiksi näihin tietoihin.

Asiakirjajulkisuuskuvausta ylläpitämällä kunta toteuttaa hallinnon avoimuuden periaatetta. Tästä on säädetty laissa julkisen hallinnon tiedonhallinnasta.

 

Tiedon pyytäminen asiakirjajulkisuuskuvauksen avulla

Laissa on määritelty oikeuksista saada tietoa kunnan käsittelemistä asioista ja erilaisista viranomaisen asiakirjoista. Näitä ovat

  • oikeus saada tietoa julkisesta asiakirjasta
  • oikeus saada tietoa itseä koskevasta asiakirjasta
  • oikeus saada tietoa myös muusta kuin julkisesta asiakirjasta, jos viranomaisessa käsiteltävässä asiassa on jollain tavalla kyse oikeuttasi, etuasi tai velvollisuuttasi koskevasta asiasta.

Lisäksi sinulla on joissain tapauksissa oikeus saada tietoa myös salassa pidettävistä asiakirjoista. Näistä oikeuksista säädetään laissa viranomaisten toiminnan julkisuudesta.

 

Tieto- ja asiakirjapyynnön toimittaminen

Tällä hetkellä tietopyyntöjä voi tehdä kunnanviraston infossa.

Info palvelee arkisin klo 9–15.

Tutustu jo etukäteen asiakirjajulkisuuskuvaukseen ja tarkista tietovaranto ja tietoaineisto sekä hakutekijä, jonka avulla haluamasi aineiston löytäminen on mahdollisimman helppoa.

Kunnanviraston yhteystiedot

Utsjoen kunta
Luossa 1a,
99980 Utsjoki
p. 040 188 6111
kunnanvirasto@utsjoki.fi

 

Asiakirjajulkisuuskuvauksen sisältö

Alla olevassa kuvaksessa tiedot on ryhmitelty palvelualueittain. Palvelualueiden alla ovat tietovarannot eli tietyn tehtävän hoidossa syntyvien tietojen kokonaisuudet.

Kunkin tietovarannon kohdalla saat tiedon siitä, kuka vastaa kyseisestä tietokokonaisuudesta ja millaisia tietoaineistoja siihen kuuluu. Tietovarannon tiedoissa kerrotaan myös, millä tietojärjestelmillä tietoja käsitellään ja millaisilla hakutekijöillä tietoa voidaan hakea. Lisäksi kerrotaan tietoaineistojen mahdollisesta saatavuudesta avoimesti teknisen rajapinnan avulla.

Asiakirjajulkisuuskuvauksen tietojen avulla voit tietopyyntöä tehdessäsi ilmoittaa ne tarpeelliset tiedot, joiden avulla haluamasi tiedon löytäminen ja toimittaminen on mahdollisimman helppoa.

Utsjoen kunnan asiakirjajulkisuuskuvausta täydennetään kaiken aikaa ja päivitetään tarvittaessa.