Utsjoen kansalaisopisto

Utsjoen kansalaisopisto tarjoaa vapaatavoitteista koulutusta ja erilaisia kursseja kaikenikäisille sekä Karigasniemen, Nuorgamin että Utsjoen kirkonkylän seuduilla. Tervetuloa oppimaan ja virkistymään!

kurssitarjonta ja ilmoittautuminen

Näet Utsjoen kansalaisopiston ajantasaisen kurssitarjonnan HelleWissä. Voit ilmoittautua kursseille Hellewissä tai sähköpostitse/puhelimitse sivistystoimen kanslistille.

Opintoryhmiin on ilmoittauduttava kolme (3) päivää ennen kurssin alkamispäivää ja lyhytkursseille ilmoituksessa näkyvään päivämäärään mennessä. Opintoryhmät täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.

Alkavan opintoryhmän minimikoko on kolme (3) opiskelijaa, mikäli muuta ei ole sovittu. Mikäli jollekin kurssille ei ole riittävästi opiskelijoita ilmoittautumisten perusteella, kurssi peruuntuu ja vain ilmoittautuneille ilmoitetaan siitä henkilökohtaisesti. Mikäli kurssilla on osallistujia kolmella peräkkäisellä kerralla alle kolme (3) henkilöä, kurssi päättyy.

toiminnasta yleisesti

Utsjoen kansalaisopiston kurssit tarjoavat tilaisuuden oppia ja virkistyä. Kursseille osallistuminen on kaikille avointa. Utsjoella halutaan tukea kuntalaisten osallistumismahdollisuuksia kansalaisopiston toimintaan pitämällä kurssimaksut alhaisina ja vaadittavat ryhmäkoot pieninä.

Kansalaisopistolla on toimintaa Utsjoella, Karigasniemessä ja Nuorgamissa. Tietoa kansalaisopiston tarjonnasta saa koteihin jaettavasta esitteestä sekä Hellewistä. Kesken lukuvuoden alkavista kursseista ja kansalaisopiston järjestämistä tapahtumista tiedotetaan Utsjoen kunnan nettisivuilla, Facebook-sivulla sekä Inarilainen-lehdessä.

Uudet ideat ja kurssitoiveet ovat lämpimästi tervetulleita ympäri vuoden! Voit ilmoittaa kurssitoiveesi sivistystoimen kanslistille.

Kurssimaksut

Opiskelijoilta perittävät kurssimaksut:

  • Kurssit alle 20 h, kurssimaksu 15 €, eläkeläiset ja koululaiset 10 €
  • Kurssit 21-30 h, kurssimaksu 25 €, eläkeläiset ja koululaiset 12,50 €
  • Kurssit 31-40 h, kurssimaksu 30 €, eläkeläiset ja koululaiset 15 €
  • Kurssit 41 h-, kurssimaksu 40 €, eläkeläiset ja koululaiset 20 €

Erityiskurssit (ostopalveluna kunnan ulkopuolelta hankittavat kurssit, kuten EA-kurssit, tietotekniikan kurssit jne.) hinnoitellaan erikseen riippuen kurssin kustannuksista. Kurssimaksuista päättää kansalaisopiston rehtori.

Oppikirjat ja muut materiaalit eivät sisälly kurssimaksuun, vaan opiskelijat maksavat ne itse.

Kansalaisopiston yhteystiedot

Laura Niittyvuopio-Valle
Rehtori
laura.niittyvuopio-valle@edu.utsjoki.fi
+358 40 766 5765

Maritta Lukkari
Sivistystoimen kanslisti
maritta.lukkari@utsjoki.fi
+358 40 809 7466