Nuoret

Tältä sivulta löydät tietoa Utsjoen kunnan nuorisotoimen palveluista sekä muun muassa nuorisotilojen aukioloajat. Seuraa nuorisotoimen tapahtumia ja nuorisotilojen toimintaa ajantasaisesti Instagramissa @utsjoen_nuorisotyontekija!

Nuorisotyö on ennaltaehkäisevää sosiaalityötä, jonka tavoitteena on edistää nuorten osallisuutta, yhdenvertaisuutta ja vaikutusmahdollisuuksia.

Utsjoen nuorisotoimi tarjoaa ohjattua toimintaa utsjokelaisille nuorille jokaisella kylällä sekä suomeksi että saameksi. Nuorisotoimi tekee yhteistyötä myös eri järjestöjen kanssa.

Kunnan nuorisotyö toimii nuorisovaltuuston tukena.

Toiminnalla edistetään nuorten hyvinvointia ja omaa aktiivisuutta. Nuorisotoimi kannustaa nuoria päihteettömään elämäntapaan nyt ja aikuisuudessa.

 • Nuorisotilat Karigasniemessä, Nuorgamissa ja Utsjoen kirkonkylällä

  Karigasniemi/Kylätalo Sáivu

  Keskiviikkoisin klo 18–20

  Nuorgam

  Kerran kuukaudessa perjantaisin

  Utsjoki/ Wørtti

  Nuorisotila Wørtti sijaitsee Utsjokisuun vanhan koulukeskuksen päädyssä, entisen lukion tiloissa. Wørtti tarjoaa mahdollisuuden nähdä kavereita, kahvistella, pelata erilaisia pelejä (corona, kymmenittäin lautapelejä sekä PS4- ja Xbox One -pelikonsolit), tehdä ruokaa sekä viettää aikaa turvallisessa ympäristössä nuorten parissa työskentelevän aikuisen seurassa.
  Wørtti ei ole avoinna koulujen lomien aikaan, ellei toisin ilmoiteta.

  Maanantaisin klo 18–21

  Tiistaisin klo 15–17 (5.–6.-luokkalaisille)

  Tiistaisin klo 18–20

  Torstaisin klo 18–20 (Torstain nuortenillat järjestää etsivä nuorisotyö. Tervetuloa kaikki alle 29-vuotiaat nuoret!)

  Lisäksi etsivä nuorisotyö järjestää yhdessä seurakunnan nuorisotyön kanssa lukioikäisten illan kerran kuukaudessa. Tarjolla on silloin lämmintä ruokaa.

  Etsivä nuorisotyöntekijä tavattavissa Wørtissä

  Perjantaisin klo 9–17 ilman ajanvarausta

 • Etsivä nuorisotyö

  Etsivä nuorisotyö on erityisnuorisotyötä, jonka tavoitteena on tavoittaa koko Utsjoen kunnan alueella alle 29-vuotiaita nuoria, joilla ei ole jatkokoulutus- tai työpaikkaa, ja joilla on mahdollisesti keskeytynyt asepalvelus tai opinnot. Nuoren kanssa mietitään yhdessä, mikä olisi hänen oma juttunsa, jota haluaisi tehdä.

  Etsivä nuorisotyö tarjoaa nuorelle varhaista tukea sekä vahvistaa nuoren valmiuksia päästä elämässä eteenpäin. Etsivä nuorisotyö etsii yhdessä nuoren kanssa ratkaisuja pulmiin ja kysymyksiin sekä tukee nuorta hakeutumaan niihin palveluihin, joita hän tarvitsee ja haluaa. Etsivä nuorisotyö on luottamuksellista ja nuorelle vapaaehtoista.

  Toiminta lähtee käyntiin ohjaajan ja nuoren kahdenkeskisillä tapaamisilla. Yhteyttä voi ottaa nuori, huoltaja tai koulu. Nuori tutustuu ohjaajaan ja ohjaaja nuoreen, jonka tuloksena saadaan hahmoteltua yhdessä ajatusta nuoren tulevaisuudesta, olipa se sitten opiskeluun haku, oppisopimus tai työnteko. Mahdollisuuksia on monia. Kun on hahmoteltu, mikä mahdollisesti kiinnostaa, lähdetään tutkimaan asiaa enemmän.

  Ohjaaja auttaa nuorta selvittämään erilaisia käytännön asioita. Kun nuori on haluamassaan paikassa, häneen pidetään yhteyttä ja kysellään kuulumisia.

  Etsivä nuorisotyöntekijä on tavattavissa Utsjoen kirkonkylän nuorisotila Wørtissä tiistaisin klo 9–17 ilman ajanvarausta. Etsivä nuorisotyö pitää myös nuortenillat Wørtissä torstaisin klo 18–20. Tervetuloa silloin kaikki alle 29-vuotiaat nuoret!

  Lisäksi etsivä nuorisotyö järjestää yhdessä seurakunnan nuorisotyön kanssa lukioikäisten illan kerran kuukaudessa. Tarjolla on silloin lämmintä ruokaa.

  Ota rohkeasti yhteyttä, otetaan yhdessä selvää mahdollisuuksista!

 • Nuorisovaltuusto

  Utsjoen kunnan nuorisovaltuusto (NuVa) on utsjokisten nuorten edustajisto, joka toimii nuorten asioiden puolestapuhujana sekä nuorten väylänä saada oma ääni kuuluviin. Nuorisovaltuusto edistää nuorten asioihin liittyvää yhteistyötä mm. muihin kunnan ja nuorten toimielimiin.

  Kokoonpano

  Nuorisovaltuustoon kuuluu enintään kahdeksan (8) jäsentä Utsjokisuun ja Karigasniemen yläkouluista sekä vähintään yksi (1) jäsen Utsjoen saamelaislukiosta. Nuorisovaltuustoon voidaan valita myös koulujen ulkopuolelta alle 29-vuotiaita Utsjoella asuvia nuoria.

  Jos nuorisovaltuustoon valittu jäsen muuttaa toiselle paikkakunnalle, menettää hän nuorisovaltuuston jäsenyyden. Nuorisovaltuustoon valitun edustajan vaihtaessa kesken toimikautta koulua, hän ei voi enää jatkaa alkuperäisen koulun edustajana, vaan kyseisen koulun kautta valitaan hänen tilalleen uusi edustaja jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

  Nuorisovaltuusto valitsee toimikaudeksi keskuudestaan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja sihteerin. Vapaa-aikasihteeri toimii nuorisovaltuuston ohjaajana.

  Toimikausi

  Nuorisovaltuuston toimikausi on yksi (1) vuosi. Nuorisovaltuustoon haetaan uusia jäseniä vuosittain lukuvuoden alussa. Jos nuorisovaltuustoon haluavia nuoria on yli kahdeksan (8), pidetään vaalit. Vaalit järjestetään lukuvuoden alussa.

  Nuorisovaltuustossa mahdollisesti kesken toimikauden vapautuvat paikat täytetään niin, että kaikista kouluista on vähintään yksi (1) edustaja.

  Kokoukset

  Nuorisovaltuusto kokoontuu noin kerran kuukaudessa koulujen lukuvuoden aikana. Kesäloma-aikana kokouksia ei pidetä.

  Kokouskutsu toimitetaan seitsemän (7) päivää ennen kokousta sähköpostitse ja nuorisovaltuuston someryhmään. Nuorisovaltuuston puheenjohtaja ja vapaa-aikasihteeri laativat kokouskutsun. Kokouskutsu toimitetaan tiedoksi koulujen rehtorille sekä sivistystoimenjohtaja-rehtorille. Kokouksista pidetään pöytäkirjaa.

  Kokouksista maksetaan jäsenille 25 euron ja kokouksen puheenjohtajalle 37,50 euron kokouspalkkio. Nuorisovaltuuston kokouksiin ja muihin nuorisovaltuuston toimintoihin liittyvistä matkoista korvataan nuorisovaltuuston jäsenille matkakustannukset kunnan matkustussäännön mukaisesti.

  Toiminta

  Nuorisovaltuustolla on oma määräraha, jonka käytöstä se päättää. Nuorisovaltuusto laatii vuosittain toimintaohjeistuksen.

  Nuorisovaltuusto tekee nuorten asioita koskevia esityksiä ja aloitteita.

  Nuorisovaltuusto valitsee edustajansa sivistyslautakuntaan sekä mahdollisiin muihin toimielimiin, joihin edustajan voi nimetä.

  Nuorisovaltuusto järjestää vuosittain omia tapahtumia määrärahojen puitteissa.

  Nuorisovaltuusto tiedottaa toiminnastaan mahdollisimman tehokkaasti.

  Utsjoen nuorisovaltuuston toimintasääntö

Nuorisotoimen yhteyshenkilöt

Kaisa Tapiola-Länsman
Vapaa-aikasihteeri
kaisa.tapiola-lansman@utsjoki.fi
+358 400 319 852

Anni Hyötylä
Etsivä nuorisotyö / Nuorisotyöntekijä
anni.hyotyla@utsjoki.fi
+358 40 759 1188

Ronja Kaukokari
Koulunuorisotyöntekijä
ronja.kaukokari@utsjoki.fi
+358 40 841 7280

Utsjoen nuorisovaltuusto 2024

Puheenjohtaja: Ellen Saijets, ellen.saijets@edu.utsjoki.fi

Varapuheenjohtaja: Saima Niemelä, saima.niemela@edu.utsjoki.fi

Jäsenet:

 • Asterix Sujala
 • Leevi Rytinki
 • Mággá Eriksen
 • Biggá Korpi
 • Coral Noyes
 • Sammeli Valle

Varajäsenet:

 • Oskari Kontio
 • Lilja Niemelä
 • Wilma Sirén
 • Lávrá Länsman

NuVa-ohjaajana toimii vapaa-aikasihteeri


Tutustu myös