Tutustu meihin ja palveluihimme

 

Utsjoen elinvoiman kehittämisen painopisteitä tällä hetkellä:

  • yritysten osaamisen kehittäminen
  • pyörä- ja luontomatkailun kehittäminen
  • elinkeinonharjoittajille tarjottavien palvelujen kehittäminen
  • kunnan koko elinvoimaisuuden pitkän aikavälin suunnittelu ja toimenpiteiden koordinointi sekä
  • kansainvälisen toiminnan ja alueellisen yhteistyön edistäminen.

Tätä työtä kuntalaisten eteen tehdään elinvoiman perustoiminnan ja hankerahoituksen avulla. Elinvoiman perustoiminnasta vastaavat elinvoimajohtaja ja elinkeinosihteeri. Käynnissä olevissa kehityshankkeissa on lisäksi tällä hetkellä mukana motivoitunut monipuolisten ammattilaisen joukko, joiden asiantuntemus on aktiivisessa käytössä alueen ja yritysten elinvoimaisuuden vahvistamisessa.

Elinvoimajohtaja Tanja Lepistö

Elinvoimajohtajana vastaan Utsjoen kunnan elinvoiman kehittämisestä yhdessä sidosryhmien ja tiimin kanssa, ja toimin elinvoimatoimialan esihenkilönä. Keskeisiä työnkuvaani sisältyviä osa-alueita ovat elinvoiman kehittäminen, hankkeiden kehittäminen, sidosryhmäyhteistyö sekä strategia- ja ohjelmatyö.

Tanja Lepistö, elinvoimajohtaja
0400 151 294, tanja.lepisto@utsjoki.fi

Elinkeinosihteeri ja palveluneuvoja Juhán Länsman

Toimin elinvoima- ja teknisen lautakunnan sihteerinä, tarjoan ensivaiheen yritysneuvontaa ja pyöritän asiointipisteen toimintaa (Kela, TE-toimisto). Toimin myös Utsjoen kunnan maaseutuelinkeinoviranomaisena, teen porovahinkojen maastotarkastuksia kunnan alueella sekä lausuntoja maanluovutushakemuksiin. Lisäksi toimintaani sisältyy matkailuneuvonta, esitteet, palveluneuvojien opastaminen sekä yleisneuvonta.

Juhán Länsman, elinkeinosihteeri ja palveluneuvoja
040 718 9494, juhan.lansman@utsjoki.fi

Elinkeinokoordinaattori / projektipäällikkö Taru Lindell

Minuun voit olla yhteydessä hankekehittämiseen, sekä ilmastonmuutoksen paikalliseen sopeutumiseen ja varautumiseen liittyvissä asioissa. Toimin elinkeinokoordinaattorina, sekä Utsjoen toimenpidealueen projektipäällikkönä kansainvälisessä MountResilience -hankkeessa. Työnkuvaani sisältyvät hankehallinnon työtehtävät Utsjoen matkailun Master Plan -hankkeessa.

Taru Lindell, projektipäällikkö
040 154 3649, taru.lindell@utsjoki.fi

Viestintä- ja matkailukoordinaattori Suvi Spoof

Toimin Utsjoen kunnan viestinnän asiantuntijana. Monipuoliseen työnkuvaani kuuluu tuottaa ja kehittää kunnan sisäistä ja ulkoista viestintää sekä kuntamarkkinointia. Vastaan myös matkailuviestinnän sisällöistä, ja minuun voikin olla yhteydessä muun muassa Explore Utsjoki -kanavien viestintään liittyen!

Suvi Spoof, viestintä- ja matkailukoordinaattori
040 186 7152, suvi.spoof@utsjoki.fi

Hankepäällikkö Piia Nuorgam

Toimin Utsjoen lohikeskuksen esiselvityshankkeen hankepäällikkönä. Hankkeessa on tavoitteena selvittää mahdollisen lohikeskuksen sisältöä, toimintoja, toimijoita, tilatarpeita sekä kustannuksia. Lisäksi hankkeessa kartoitetaan ja hyödynnetään jo olemassa olevaa tietoa kalastusperinteistä ja saamelaiskulttuurista sekä matkailun tarpeista lohikeskukseen liittyen.

Piia Nuorgam, hankepäällikkö
040 353 9264, piia.nuorgam@utsjoki.fi

Projektipäällikkö Antti Kastinen

Toimin Teno Outdoor -hankkeen projektipäällikkönä 1.1.-30.6. Autan yritysten liiketoiminnan kehittämiseen ja kasvustrategiaan liittyvissä asioissa.

Antti Kastinen, projektipäällikkö
040 516 7032, antti.kastinen@utsjoki.fi

Hankekoordinaattori Riikka Keskiaho

Toimin elinvoiman hankekoordinaattorina. Tehtäviini kuuluu hankkeiden talouden hallinnointia ja raportointia sekä monenlaista juoksevien asioiden hoitoa.

Riikka Keskiaho, hankekoordinaattori
040 544 2058, riikka.keskiaho@utsjoki.fi

Tiedottaja ja viestintäosaaja Irma Kaarnes

Toimin Teno Outdoor -hankkeen vastuullisuus- ja viestintäasiantuntijana. Työnkuvaani sisältyy myös viestinnän tukitoimenpiteet kaikissa hankkeissa.

Irma Kaarnes, tiedottaja & viestintäosaaja
040 6609 158, irma.kaarnes@utsjoki.fi