Kalastusmatkailuun liittyvän osaamisen kehittäminen Utsjoella

Kalastusmatkailuun liittyvän osaamisen kehittäminen Utsjoella 1.4.2024 – 31.3.2026 1

 

Kalastusmatkailuun liittyvän osaamisen kehittäminen Utsjoella

Hankkeen päätavoitteena on Tenojokilaakson kalastuselinkeinon turvaaminen kehittämällä uusia palveluja ja ansaintamalleja osana vihreän siirtymän toimenpidemuutosta. Hankkeen avulla varmistetaan alueellisen osaamisen sekä paikallisten yritysten valmiuksien edelleen kehittäminen ja vahvistaminen muuttuneessa matkailun toimintaympäristössä. Hankkeen aikana
yritykset osallistuvat tuotekehitystyöhön, jonka tuloksena Utsjoen kunnan alueelle saadaan uusia kilpailukykyisiä kansainvälisille asiakkaille suunnattuja palveluja kalastusmatkailuun liittyen.  Hankkeen avulla kehitetään lisäksi kalaelinkeinoa hyödyntäviä matkailun oheispalveluja, jotka tukevat lähiruoan hyödyntämistä sekä jalostusasteen kasvattamista. Hankkeen myötä vahvistetaan Tenojokilaakson lohensoutukeskeisen kalastusmatkailuelinkeinon sopeutumista sekä ylläpitämistä muuttuneessa toimintaympäristössä uudistetun palvelumallin avulla. Tavoitteena on kilpailukykyisten kalastus- ja matkailusidonnaisten palvelutuotteiden kehittäminen kansainvälisille asiakkaille, osaamistason vahvistaminen ja kehittäminen vastaamaan nykymarkkinoiden vaatimustasoa sekä edistää alueen kalastus ja matkailupalveluiden digitaalista saavutettavuutta. Hankkeella tuetaan lohestusliiketoiminnassa toimivia yrityksiä luomaan uuden osaamisen avulla kilpailukykyiset kalastusmatkailun eri palvelutuotteet osana Utsjoen kokonaisvaltaista matkailun kehittämistä. Yritysten yhteistyön ja uuden osaamisen tuloksena hankkeessa luodaan uusi kalastusmatkailun eri palvelutuotteisiin perustuva kilpailukykyinen palvelumalli.

Hankkeen rahoitus ja toteutusaika

Hankkeen toteutusaika on 1.4.2024 – 31.3.2026. Hankkeen kokonaisbudjetti on 362 770 euroa. Rahoituksen on myöntänyt Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.

 

 

 

 

Ajankohtaista

Täältä löydät ajankohtaiset tapahtumat ja tilaisuudet

Yhteystiedot

Antti Kastinen
Projektipäällikkö
+358 40 516 7032
antti.kastinen@utsjoki.fi

Elias Teriö
Asiantuntija
+358 50 401 4474
elias.terio@utsjoki.fi

Taru Lindell
Hankekoordinaattori
+358 40 154 3649
taru.lindell@utsjoki.fi