Maaseutu- ja lomituspalvelut

Maaseutupalveluiden tehtävänä on kehittää ja toteuttaa toimenpiteitä maatalouden, maaseudun yritteliäisyyden ja elinvoimaisuuden parantamiseksi ja huolehtia maaseutu- ja luontaiselinkeinoihin, sekä kylien kehittämiseen liittyvistä asioista.

maaseutupalvelut

Inarin- ja Utsjoen kunta ovat perustaneet kuntien välisen maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueen ja solmineet maksajavirastosopimuksen Maaseutuviraston kanssa. Sopimuksen mukaan yhteistoiminta-alueen isäntäkuntana toimii Inari. Yhteistoiminta-alue on aloittanut toimintansa 1.1.2013.

Tehtävät:

  • Hirvi- ja petovahinkotarkastukset, hakemusten vastaanotto, käsittely ja maksatus sekä yleisneuvonta
  • Maataloustukihallinnon seuraavat tehtävät: tukihakemusten vastaanotto ja yleisneuvonta

Lomituspalvelut

Sodankylän paikallisyksikkö hoitaa maatalousyrittäjien lakisääteiset lomituspalvelut Enontekiön, Inarin, Kittilän, Sodankylän ja Utsjoen kuntien alueella.

Päivystysnumero hätätapauksia varten puh. 0400 391 187

Sodankylän kunnan kotisivut

Lomakkeita löydät osoitteesta:

suomi.fi verkkopalvelu

Hyödyllisiä linkkejä:

Porotalouden lomakkeita Suomi.fi -palvelussa
Korvaushakemus suurpedon aiheuttamien porovahinkojen korvaamiseksi (Lnro 149)
MMM, Maa- ja metsätalousministeriö 
MELA, Maatalousyrittäjien eläkelaitos
Ruokavirasto, elintarvikeiden, eläinten, kasvien, maa- ja metsätalouden valvova viranomainen
Vipu palvelu
ELY-keskus
MTK, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto

Ajankohtaista:

Tiedote: suurpetojen aiheuttamat porovahingot Utsjoen kunnassa (pdf)
Poronhoitajien sijaisapu (MELA)

Yhteystiedot

Maaseutupalvelut Utsjoella:

Elinkeinosihteeri/Maaseutuelinkeinoviranomainen
Raimo Länsman
puh. 040 718 9494
sähköposti: raimo.lansman@utsjoki.fi

Elinvoimajohtaja
puh. 0400 151 294

Maaseutupalvelut Inarin kunnassa:

Maataloussihteeri
Minna Pulju
puh. 040 357 6077

sähköposti: maaseututoimi@inari.fi

Lomituspalvelut

Lomituspäällikkö
Eini Kivilompolo
puh.  040 – 548 1674
– hallinnolliset asiat, päätökset

Johtava lomittaja
Katja Junttila
puh. 0400 391 187
– lomitusjärjestelyt

Maaseutuasiamies
Ilkka Kuusela
puh. 0400 391 187
– lomitusjärjestelyt, maaseutuhallinnon tehtäviä

Sähköposti: etunimi.sukunimi@sodankyla.fi