Tietosuoja

yleistä tietosuojasta

Kunnan palvelujen käyttäjien yksityisyyden ja oikeusturvan kannalta on tärkeää, että käsittelemme henkilötietoja asianmukaisesti ja lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

EU:n tietosuoja-asetusta on sovellettu 25.5.2018 alkaen. Asetus koskee kaikkea henkilötietojen käsittelyä julkisella ja yksityisellä sektorilla. Asetuksella pyritään varmistamaan ihmisten oikeus henkilötietojen suojaan ja yksityisyyteen. Samalla lisätään henkilötietojen käsittelyn avoimuutta ja läpinäkyvyyttä.

Henkilölle on annettava tieto, jos hänen henkilötietojaan kirjataan johonkin henkilörekisteriin. Tällaisia henkilötietoja ovat esimerkiksi nimi, osoite, puhelinnumero, ammatti ja siviilisääty. Henkilölle on kerrottava, mihin käyttöön henkilötietoja kerätään, millä perusteella tietoja kerätään, mitä tietoja hänestä kerätään ja luovutetaanko tietoja kolmansille osapuolille. Henkilöllä, kuten kuntalaisella, asiakkaalla tai yhteistyökumppanilla, on oikeus tarkastaa, mitä tietoja kunnalla hänestä on. Hänellä on myös oikeus pyytää virheellisten tietojen oikaisemista tai tarpeettomien tietojen poistamista.

Asetuksen mukaisesti ohjeistamme käsittelemään henkilötietoja lainmukaisesti ja läpinäkyvästi, minimoimme kerättävien henkilötietojen määrää, korostamme virheettömyyttä ja ohjeistamme tiedottamaan avoimesti ja selkeästi.

Näiden linkkien kautta löydät lisätietoa tietosuojaan liittyen:

Tietosuojavaltuutetun toimisto
Tietosuoja-asetus
Tietosuojalaki

Tietosuojaselosteet

Utsjoen kunta kerää henkilötietoja erilaisten viranomaistehtäviä varten.

Tällä sivulla julkaistaan EU:n tietosuoja-asetuksen (EU 2016/679) mukaiset tietosuojaselosteet. Kunnan tietosuojaselosteiden sisältö ei ole kaikilta osin vielä lopullinen, tietoja päivitetään edelleen.

Lapin kirjaston tietosuojaseloste

Tarkastuspyynnöt ja korjausvaatimukset

Yksityishenkilöllä, kuten kuntalaisella, on EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisesti oikeus kysyttäessä saada tietoon, mitä tietoja hänestä löytyy kunnan rekistereistä. Löydät kunnan tietopyyntölomakkeen alta. Täytä se ja toimita lomake allekirjoitettuna kunnanviraston neuvontaan.

Lomakkeet tietojen pyytämiseksi tai korjaamiseksi

Tietopyyntö
Tietojen korjauspyyntö