Esi- ja perusopetus

Utsjoen kunnassa on kolme kaksikielistä (suomi ja pohjoissaame) peruskoulua. Karigasniemen ja Utsjokisuun koulut järjestävät opetusta vuosiluokille 0-9 ja Nuorgamin koulu vuosiluokille 0-6. Kaikki koulurakennukset ovat valmistuneet 2020-luvulla ja tarjoavat nykyaikaisen, viihtyisän ja turvallisen oppimisympäristön lapsille. Löydät tältä sivulta muun muassa lukuvuotta koskevat työ- ja loma-ajat, opetussuunnitelmat, tilavuokrat sekä koulujen perustiedot.

Lukuvuoden 2023–2024 työ- ja loma-ajat

Syyslukukausi alkaa ti 15.8.2023 ja päättyy pe 22.12.2023, syysloma viikolla 42.

Kevätlukukausi alkaa ke 3.1.2024 ja päättyy la 1.6.2024, hiihtoloma viikolla 10.

 

 

Lukuvuoden 2024–2025 työ- ja loma-ajat

Syyslukukausi alkaa ke 7.8.2024 ja päättyy la 21.12.2024, syysloma viikolla 42.

Kevätlukukausi alkaa ti 7.1.2025 ja päättyy la 31.5.2025, hiihtoloma viikolla 10 ja pääsiäisvapaa 16.-22.4.2025.

wilma

Utsjoen kunnan Wilma-tietojärjestelmään, jota käytetään kodin ja koulun väliseen viestintään, pääset kirjautumaan osoitteessa utsjoki.inschool.fi.

Kouluruokailu

Utsjoen kunnan koulujen ruuan valmistuksesta vastaa Pohjois-Lapin Ruoka Oy. Löydät viikoittaiset ruokalistat ja Utsjoen keittiön yhteystiedot osoitteesta lapinruoka.fi.

opetussuunnitelmat

Utsjoen kunnan opetussuunnitelmissa on valtakunnallisten tavoitteiden lisäksi painotettu Suomen ainoan saamelaisenemmistöisen kunnan kulttuuritaustaa. Lisäksi pyritään huomioimaan kunnan asema rajakuntana Norjan kanssa. Erityisesti perusopetuksen saamenkieliset luokat opettajineen tekevät yhteistyötä Norjan puolen koulujen kanssa.

Perusopetuksen oppilashuollon suunnitelma

Koulun ulkopuolella annettava opetus

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutokset ja täydennykset

Kolmiportainen tuki perusopetuksessa

Kolmiportaisen tuen suunnitelma (pdf)

Kolmiportaisen tuen suunnitelman liitteet

Liite 1: huolilomake
esiopetus
perusopetus
luokkakohtainen

Liite 2: pedagoginen arvio, esiopetus

Liite 3: pedagoginen arvio, perusopetus

Liite 4: oppimissuunnitelma, esiopetus

Liite 5: oppimissuunnitelma, perusopetus

Liite 6: pedagoginen selvitys, esiopetus

Liite 7: pedagoginen selvitys, perusopetus

Liite 8: henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma HOJKS, esiopetus

Liite 9: henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma HOJKS,

oppilaalla ei yksilöllistettyjä oppimääriä, perusopetus

Liite 10: henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma HOJKS,

oppilaalla yksilöllistettyjä oppimääriä, perusopetus

Liite 11: henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma HOJKS,

toiminta-alueittain opiskeleva oppilas , perusopetus

Koulutilojen vuokraus

Koulujen tilojen ja koneiden yleiset vuokrausperiaatteet:

  • Käyttökorvausten perimistä perustellaan sillä, että kunnan tulee saada katetta liikunta- ja muiden tilojen ulkopuoliselle käytölle kunnossapito-, siivous- ja muihin käyttökustannuksiin.
  • Koulujen tilojen tulee olla kaikkien kuntalaisten sekä kunnassa ja sen ulkopuolella toimivien yhteisöjen ja yhdistysten käytössä koulujen työajan ulkopuolella.
  • Tilavuokraa ei peritä kunnan omilta yksiköiltä eikä kunnan alueella toimivilta seuroilta tai kylän lasten tai nuorison pienimuotoisesta harrastetoiminnasta (ei koske lukion oppilasasuntoja).
  • Kulttuuritilaisuuksista (konsertit, teatterit, näyttelyt yms.) ei peritä käyttömaksuja, koska tilaisuuksia Utsjoella on muutenkin vähän.
  • Vastuuhenkilöiden (joille luovutetaan tilan avain kuittausta vastaan) tulee olla täysi-ikäisiä ja luotettavia. Heidän tulee olla paikalla koko käyttövuoron ajan ja huolehtia järjestyksen ylläpidon lisäksi vuoron päättyessä valojen sammuttamisesta, ikkunoiden ja ovien sulkemisesta ym. tilojen hoitoon kuuluvista yleisistä asioista sekä siivouksesta.
  • Koulujen tilojen vuokraamisesta ja laskuttamisesta vastaavat koulujen apulaisjohtajat. Koulujen asuntojen vuokraamisesta vastaa lautakunta ja oppilasasuntojen vuokraamisesta rehtori. Lautakunnan tehtävänä on seurata vuokraustoimintaa.

 

Tila                                                          Hinta

Juhlasali (Utsjoki)                         50€ / tilaisuus tai vrk
Juhlasali (Nuorgam)                     20€ / tilaisuus tai vrk
Koulun aula (Utsjoki)                   20€ / tilaisuus tai vrk
Ruokala                                        25€ / tilaisuus tai vrk
Erikoisluokat                                 15€ / tunti
Perusluokat                                   10€ / tunti
Oppilasasuntola uusi (ulkopuolisille) 15€ / henkilö / vrk 399€ / henkilö / kk

 

Utsjokisuun monitoimitalo

Tila                                                          Hinta

Monitoimitila                               50€ / tilaisuus tai vrk
Monitoimitila + kotitalousluokka  60€ / tilaisuus tai vrk
Erikoisluokat                                 15€ / tunti
Perusluokat                                   10€ / tunti

Esi- ja perusopetus

Utsjokisuun koulu

Utsjokisuun koulu on valmistunut vuonna 2020. Koulussa opiskelee kuluvana lukuvuonna 44 oppilasta. Koulumme pyrkii kasvattamaan oppilaistaan itsenäisiä ja hyvät sosiaaliset taidot omaavia aikuisia. Opetuksessa on panostettu myös erityisesti mahdollisuuteen kasvaa kaksikieliseksi aikuiseksi. Voit tutustua koulun järjestyssääntöihin tästä.

Osoite

Utsjoentie 44
99980 Utsjoki

Yhteystiedot

Siw Westerback
Rehtori
siw.westerback@utsjoki.fi
+358 40 181 0273

Laura Arola
Apulaisrehtori
laura.arola@edu.utsjoki.fi
+358 40 525 8049

Pilvi Guttorm
Kanslisti
pilvi.guttorm@utsjoki.fi
+358 40 624 9468

Löydät Utsjokisuun koulun koko henkilöstön yhteystiedot täältä.

Esi- ja perusopetus 2

Karigasniemen koulu

Karigasniemen koulu on valmistunut vuonna 2020. Koulussa opiskelee kuluvana lukuvuonna 36 oppilasta, joista suurin osa on saamenkielisessä opetuksessa. Tavoitteenamme on kasvattaa oppilaista kaksikielisiä. Paikallinen luonnonkierto, kulttuuri, elinkeinot, historia, kielet ja elämäntapa ovat keskeisellä sijalla koulun opetussuunnitelmassa.

Osoite

Ylätenontie 330
99950 Utsjoki

Yhteystiedot

Laura Niittyvuopio-Valle
Rehtori
laura.niittyvuopio-valle@edu.utsjoki.fi
+358 40 766 5765

Löydät Karigasniemen koulun koko henkilöstön yhteystiedot täältä.

Esi- ja perusopetus 3

Nuorgamin koulu

Nuorgamissa sijaitsee Suomen ja koko EU:n pohjoisin koulu! Koulurakennus on valmistunut vuonna 2021. Koulussa opiskelee kuluvana lukuvuonna 18 oppilasta. Paikallinen kulttuuri ja elämäntapa huomioidaan koulun arjessa ja opetuksessa, ja luonnolla ja vuodenkierrolla on merkittävä sija koulun toiminnan suunnittelussa. Syksyisin Nuorgamin koulun toiminta-alue ulottuu Utsjoen kylän eteläpuolelle, Skalluvaaran poroerotusaidalle. Siellä toimii Suomen ainoa erotuskoulu. Poroelinkeinon perinteet jatkuvat myös nykyajassa, kun lapset saavat olla siellä, missä perheetkin ovat.

Osoite

Herrakuru 18
99990 Nuorgam

Yhteystiedot

Laura Niittyvuopio-Valle
Rehtori
laura.niittyvuopio-valle@edu.utsjoki.fi
+358 40 766 5765

Löydät Nuorgamin koulun koko henkilöstön yhteystiedot täältä.


Tutustu myös