Yhteystiedot

Utsjoen kunnan yhteystiedot

Yhteystiedot

Puh. 040 188 6111
Puhelinvaihde avoinna 9-11 ja 12-15

Yleinen sähköpostiosoite:
kunnanvirasto@utsjoki.fi
Henkilökunnan sähköpostiosoite on muotoa:
etunimi.sukunimi@utsjoki.fi

Opettajien sähköpostiosoite on muotoa:
etunimi.sukunimi@edu.utsjoki.fi

Osoitetiedot

Käyntiosoite:
Utsjoen kunta, Luossa 1a, 99980 Utsjoki
Postiosoite:
Utsjoen kunta, PL 41, 99981 Utsjoki

Avoinna:
Kunnanvirasto, virastoaika 9-15

Puhelinnumerot

 • Utsjoen kunta

  Kunnanjohtaja

  Vuokko Tieva-Niittyvuopio
  0400 933 754

  Yleinen toimisto

  Toimistosihteeri Marja Länsman
  0400 208 286

  Kanslisti-arkistonhoitaja Minna Lukkari
  040 181 0267

  Kanslisti Elisa Kuvaja
  040 181 0268

 • Elinkeinotoimisto

  Kehittämis- ja elinkeinopäällikkö Eeva-Maarit Aikio
  0400 151 294

  Elinkeinosihteeri / Palveluneuvoja Raimo Länsman

  040 718 9494

  Hankekoordinaattori Vilhelmiina Palosaari
  040 668 5866

  Matkailun maankäyttösuunnitelma Ulla-Maija Uusitalo
  040 661 6641

  Matkailukoordinaattori Katariina van Boxtel

  040 823 5003

  Sámi Musihkaakademiija Kati Eriksen

  040 594 5060

 • Tekninen toimisto

  vt. Kiinteistöpäällikkö Markku Porsanger
  0400 158 561

  Rakennustarkastaja Markku Porsanger

  0400 158 561

  Kanslisti Heidi Keskitalo

  040 181 0264

  Jätevesineuvoja Anna-Liisa Pälvilä
  040 481 2917

  Talonmies Tapio Guttorm
  0400 672 628

  Talonmies Oiva Guttorm

  040 539 8994

  Talonmies Karigasniemi Juha Paltto

  040 735 3200

  Talonmies Nuorgam Vesa Raappana

  040 701 8869

  Siivooja Utsjoki

  040 181 0266

  Siivojat Utsjokisuun koulu

  040 539 8993

  Siivooja Karigasniemi Marianne Rasmus

  040 181 0265

 • Terveyskeskus

  Vastaanotto ja ajanvaraus sairaanhoitaja
  040 181 0285

  Laboratorionhoitaja

  040 181 0286

  Laskutus, potilasarkisto ja neuvonta

  040 181 0288

  Ambulanssi

  112

  Hammashoitaja, ajanvaraus

  040 181 0290

  Fysioterapeutti

  040 181 0287

  Psykiatrinen sairaanhoitaja

  040 749 4216

  Utsjoen psykoterapeutti Tarja Tervahauta
  040 145 5524

 • Sosiaali- terveystoimisto

  Perusturvajohtaja Nanna Miettunen
  040 574 8499

  Avopalvelunohjaaja Taina Jylhä

  040 843 6216

  Kanslisti Raija Lehmonen

  040 181 0269

  Sosiaalityöntekijä

  040 577 7045

  Sosiaaliohjaaja Jonna Lähteenmäki
  040 676 5004

  Sosiaalipäivystys
  040 701 4440

 • Terveydenhoitajat

  Utsjoki-Nuorgam
  040 758 2073

  Kotisairaanhoitaja

  040 661 9522

  Karigasniemen terveydenhoitaja

  040 758 2076

 • Vuodeosasto

  Hoitotyön johtaja Päivi Kontio
  040 181 0280

  Vuodeosaston hoitaja

  040 181 0281

  Vuodeosaston hoitaja

  040 181 0282

 • Muu sosiaalitoimi

  Avopalvelukeskusken keittiö
  040 181 0270

  Kotipalvelut Utsjoki, hoitaja

  040 866 7450

  Toiminnanohjaaja

  040 481 3565

  Kotipalvelu kenttä Utsjoki

  040 181 0278

  Karigasniemen kotipalvelu

  0400 813 216

  Lapsiperheiden kotipalvelu

  040 660 8744

  Auttaja-Aslak Utsjoki

  0400 858 216

  Auttaja-Aslak Karigasniemi

  040 760 0460

  Hoivatyöntekijä

  0400 859 216

  Dorvu, tehostettu palveluasuminen

  040 668 2225

 • Sivistystoimi

  vt. Sivistysjohtaja-rehtori Eila Tapiola
  040 744 7630

  Kanslisti Aino Kiljo

  040 809 7466

  Vapaa-aikasihteeri 

  0400 319 852

  Saamen etäopetushanke 

  040 701 2094

  Kirjastotoimenjohtaja Tuija Guttorm
  040 181 0260

  Kirjasto lainaus

  040 181 0261

  Uimahalli

  040 181 0262

 • Utsjokisuun koulu

  Rehtori  Eila Tapiola
  040 744 7630

  Koulun kanslisti Pilvi Guttorm
  040 624 9468

  Apulaisrehtori ja uskonnon lehtori Tarja Halonen
  040 504 4547

  Suomenkielinen alakoulu, 5-6 lk,
  Inkeri Kaski
  040 181 0255

  Iltapäiväkerho

  040 585 7744

  Utsjokisuun koulun keittiö
  040 181 0256

  Utsjokisuun koulun erityisopettaja Taru Mäki-Kahma
  040 565 0536

  Historian lehtori  Hetemaa Henrikki
  040 646 9033

  Luokanvalvoja
  Tarja Länsman

  040 669 2840

  Englanninopettaja Ilkka Pöykkö

  040 548 4020

  Saamen kielen lehtori
  Risten Mustonen

  040 181 0257

  Koulukuraattori Minna Syrjäpalo-Lindfors 

  040 667 2291

  Saamenkielinen opetus

  040 839 7206

  Saamenkielinen luokanopettaja
  Anni Ahlakorpi

  040 620 5405

  Saamenkielinen luokanopettaja Nilla Tapiola
  040 486 4249

  Suomenkielinen luokanopettaja, 0-2 lk
  Irma Toivanen

  040 184 1465

  Biologian lehtori
  Kirsti Aikio

  040 357 6124

  Matemaattisten aineiden lehtori
  Reijo Korpela

  040 167 7265

  Suomenkielinen luokanopettaja, 5-6 lk Antti Antikainen

  040 631 9435

  Suomenkielinen luokanopettaja, 3-4 lk Aino Kinni
  040 525 8049

  Saamenkielinen luokanopettaja Merja Vuolab
  040 575 2952

  Saamenkielinen luokanopettaja
  Aura Pieski

  040 480 3167

  Erityisopettaja Sanna Salonen

  040 539 8996

  Kielten lehtori, Auli Länsman
  040 182 1873

  Musiikinopettaja,
  Eeva-Maija Vehviläinen

  040 180 0828

  Saamenkielinen luokanopettaja, Aune Versaalu

  040 637 7310

 • Karigasniemen koulu

  Apulaisrehtori Pirjo Länsman-Kiimalainen
  040 766 5765

  Luokanopettaja Tanja Boren 
  040 192 8603

  Matemaattisten aineiden lehtori Eija Paaso

  040 358 8906

  Tuntiopettaja Suvi Somby-Rasmus

  040 356 6694

  Kielten lehtori Pigga Filenius

  040 184 1269

  Saamenkielinen luokanopettaja Satu Nieminen

  040 358 2392

  Tuntiopettaja Nilla Pieski

  040 190 3978

  Saamenkielinen  luokanopettaja Jani Guttorm

  040 185 8939

  Luokanopettaja Aila West

  040 188 2674

  Tuntiopettaja Jarkko Länsman

  040 542 0964

  Erityisopettaja Sanna Salonen
  040 539 8996

  Koulunkäynninohjaaja Heidi Guttorm 
  040 661 9045

  Koulukuraattori Minna Syrjäpalo-Lindfors 

  040 667 2291

  Keittiö

  040 181 0258

  Talonmies Juha Paltto
  040 735 3200

 • Nuorgamin koulu

  Apulaisjohtaja Sisko Länsman
  0400 268 550

  Nuorgamin koulu 0-2 luokat Paulus
   Keskitalo
  040 670 1159

  Nuorgamin koulu 3-6 luokat Essi Kohtanen

  040 687 9523

 • Varhaiskasvatus

  Varhaiskasvatusjohtaja Tea Raudasoja
  040 181 0273

  Utsjoen suomenkielinen päiväkoti

  040 181 0272

  Utsjoen saamenkielinen päiväkoti

  040 181 0274

  Karigasniemen saamenkielinen päiväkoti

  040 181 0275

  Nuorgamin perhepäiväkoti

  040 181 0276

  Karigasniemen kielipesä

  040 181 0277

  Utsjoki kielipesä

  040 643 2366