Yhteystiedot

Utsjoen kunnan yhteystiedot

Yhteystiedot

Puh. 040 188 6111
Puhelinvaihde on avoinna klo 9–11 ja 12–15

Yleinen sähköpostiosoite:
kunnanvirasto@utsjoki.fi

Henkilökunnan sähköpostiosoitteet ovat muotoa:
etunimi.sukunimi@utsjoki.fi

Sosiaali- ja terveyspalveluiden työntekijöiden sekä kuraattorin sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@lapha.fi torstaista 10.11.2022 lähtien.

Opettajien sähköpostiosoitteet ovat muotoa:
etunimi.sukunimi@edu.utsjoki.fi

Osoitetiedot

Käyntiosoite:
Utsjoen kunta, Luossa 1a, 99980 Utsjoki

Postiosoite:
Utsjoen kunta, PL 41, 99981 Utsjoki

Avoinna:
Kunnanvirasto, virastoaika klo 9–15

Puhelinnumerot

 • Utsjoen kunta

  vs. Kunnanjohtaja

  Tanja Lepistö
  0400 151 294

  Yleinen toimisto

  Toimistosihteeri Marja Länsman
  0400 208 286

  Kanslisti-arkistonhoitaja Minna Lukkari
  040 181 0267

  Kanslisti Raija Lehmonen
  040 181 0269

  Viestinnän asiantuntija Aletta Lakkala
  040 186 7152

 • Elinkeinotoimisto

  Elinvoimajohtaja, Tanja Lepistö
  0400 151 294

  Elinkeinosihteeri / Palveluneuvoja Juhán Raimo Länsman

  040 718 9494

  uDigi -hanke, Projektipäällikkö Johanna Mikkola 
  040 141 8281

  uYritys -hanke, Projektipäällikkö Antti Kastinen
  040 516 7032

  Viestintäosaaja Irma Kaarnes
  040 660 9158

  Utsjoen rakennemuutoksen koordinointi -hanke, Projektipäällikkö Taru Lindell
  040 154 3649

  Teno Outdoor -hanke, Projektipäällikkö Meri Luoma
  040 500 1081

  Hankekoordinaattori Riikka Keskiaho
  040 544 2058

  Utsjoen lohikeskuksen esiselvityshanke,

  Hankepäällikkö Piia Nuorgam
  040 353 9264

 • Tekninen toimisto

  vs. toimialajohtaja Tanja Lepistö
  0400 151 294

  Rakennustarkastaja Markku Porsanger
  0400 158 561

  Kiinteistöinsinööri Mirja Savolainen
  0405927925

  Kanslisti Heidi Keskitalo
  040 181 0264

  Talonmies Tapio Guttorm
  0400 672 628

  Talonmies Oiva Guttorm

  040 539 8994

  Talonmies Karigasniemi Juha Paltto

  040 735 3200

  Talonmies Nuorgam Kimmo Granholm

  040 701 8869

  Siivooja Utsjoki

  040 181 0266

  Siivojat Utsjokisuun koulu

  040 539 8993

  Siivooja Karigasniemi Marianne Rasmus

  040 181 0265

 • Terveyskeskus

  Vastaanotto ja ajanvaraus sairaanhoitaja
  040 181 0285

  Laboratorio Nordlab ajanvaraus

  020 619 8019
  Utsjoen laboratorio näytteenotto
  040 186 9332

  Laskutus, potilasarkisto ja neuvonta
  040 181 0288

  Ambulanssi

  112

  Hammashoitola, ajanvaraus

  040 181 0290

  Fysioterapeutti Rita Nurmenrinta

  040 181 0287

  Vs. psykiatrinen sairaanhoitaja Maija Raudaskoski
  040 749 4216

  Kotisairaanhoitaja Sari Tapiola
  040 661 9522

  Kotisairaanhoitaja Nina Mickelsson-Nikula
  040 723 5943

  Vastaava lääkäri 
  040 181 0284

 • Sosiaali- terveystoimisto

  Avopalvelunohjaaja Kaisa Karhu-Härkönen 
  040 843 6216

  Sosiaaliohjaaja Tiia Koskela
  040 574 8499

  Sosiaalipäivystys
  040 701 4440

  Kanslisti Annaliisa Kujala
  040 185 4390

 • Terveydenhoitajat

  Terveydenhoitaja Elle Aikio
  040 682 2348

  Kotisairaanhoitaja Sari Tapiola
  040 661 9522

  Terveydenhoitaja (Karigasniemi)  Indira Niittyvuopio

  040 758 2076

 • Vuodeosasto

  Päivi Kontio
  040 181 0280

  Vastaava sairaanhoitaja Miia Marjaranta
  040 655 0250

  Vuodeosaston hoitaja
  040 181 0281

  Vuodeosaston hoitaja

  040 181 0282

 • Muu sosiaalitoimi

  Avopalvelukeskusken keittiö
  040 181 0270

  Kotipalvelut Utsjoki, hoitaja

  040 866 7450

  Toiminnanohjaaja Sirpa Halonen

  040 481 3565

  Kotipalvelu kenttä Utsjoki

  040 181 0278

  Karigasniemen kotipalvelu

  0400 813 216

  Karigasniemen kotipalvelu 
  040 486 7109

  Lapsiperheiden kotipalvelu

  040 660 8744

  Auttaja-Aslak Utsjoki

  0400 858 216

  Auttaja-Aslak Karigasniemi

  040 760 0460

  Hoivatyöntekijä

  0400 859 216

  Hoivatyöntekijä Karigasniemi
  040 485 5859

  Dorvu, tehostettu palveluasuminen
  040 668 2225

  Seitakartano, hoitajat
  040 866 7450

 • Sivistystoimi

  Hyvinvointijohtaja Päivi Kontio
  040 744 7630

  Kanslisti Maritta Lukkari
  040 809 7466

  Vapaa-aikasihteeri Kaisa Tapiola-Länsman
  0400 319 852

  Etsivä nuorisotyöntekijä Anni Hyötylä
  040 759 1188

  Saamen etäopetushanke, projektipäällikkö Hanna Helander
  040 701 2094

  Saamen etäopetushanke, opettaja Henna Aikio
  040 525 4013

  Saamen etäopetushanke, opettaja Máren-Elle Länsman
  040 546 6514

  Kirjastotoimenjohtaja Tuija Guttorm
  040 181 0260

  Kirjasto lainaus

  040 181 0261

  Uimahalli

  040 181 0262

 • Utsjokisuun koulu

  Rehtori Laura Arola
  040 525 8049

  Apulaisrehtori ja Saamen kielen lehtori Solja Magga
  045 137 4901

  Uskonnon lehtori Outi Pohjanheimo
  040 504 4547

  Koulun kanslisti Pilvi Guttorm
  040 624 9468

  Iltapäiväkerho
  040 585 7744

  Utsjokisuun koulun keittiö
  040 622 7480

  Koulukuraattori Heidi Mäkilä
  040 667 2291

  Erityisopettaja Sanna Salonen
  040 539 8996

  0.-1. luokanopettaja Selma Kiuru
  040 643 2663

  Luokanopettaja Leevi Autto
  040 195 6432

  Saamenkielinen luokanopettaja Anni Ahlakorpi
  040 620 5405

  Saamenkielinen luokanopettaja Nilla Tapiola
  040 559 1542

  Saamenkielinen luokanopettaja Merja Vuolab
  040 575 2952

  Saamenkielinen ja suomenkielinen opetus Sammol Lukkari 
  040 565 2982

  Matemaattiset aineet Tuomo Ekko
  040 537 2448

  Matemaattiset aineet Johanna Ekko
  040 167 7265

  Luokanvalvoja, kielten lehtori Auli Länsman
  045 639 6087

  Äidinkielen opettaja Maria Joensuu
  040 646 9033

  Historian ja yhteiskuntaopin päätoiminen tuntiopettaja Anna Jäntti
  040 631 j9435

  Kuvataiteen lehtori Tarja Länsman
  040 669 2840

  Kielten lehtori Ilkka Pöykkö
  040 548 4020

  Saamen kielen lehtori Risten Mustonen
  040 181 0257

  Biologian lehtori Kirsti Aikio
  040 357 6124

  Musiikin lehtori Jenni Lind
  040 842 4503

  Koulunkäynninohjaaja Jaana Ruokolainen
  040 481 1545

  Koulunkäynninohjaaja Stefanie Sarre
  040 546 4242

 • Saamelaislukio

  Rehtori Laura Arola
  040 525 8049

  Apulaisrehtori ja saamen kielen lehtori Solja Magga
  045 137 4901

  Lukion lehtori Outi Pohjanheimo
  040 504 4547

  Kanslisti Pilvi Guttorm
  040 624 9468

  Kuraattori Heidi Mäkilä
  040 667 2291

  Talonmies Tapio Guttorm
  040 067 2628

  Saamen kielen lehtori Risten Mustonen
  040 181 0257

  Kielten lehtori Auli Länsman
  040 182 1873

  Kielten lehtori Ilkka Pöykkö
  040 548 4020

  Lukion lehtori Katriina Halonen
  040 195 4071

  Matematiikan ja fysiikan lehtori
  040 167 7265

  Musiikin lehtori Jenni Lind
  040 842 4503

  Äidinkielen lehtori Maria Joensuu
  040 646 9033

  Lehtori Tarja Länsman
  040 669 2840

  Historia ja yhteiskuntaoppi Anna Jäntti
  040 631 9435

  Biologian lehtori Kirsti Aikio
  040 568 4650

  Erityisopetus Sanna Salonen
  040 539 8996

 • Karigasniemen koulu

  Apulaisrehtori Pirjo Länsman-Kiimalainen
  040 766 5765

  Koulukuraattori Heidi Mäkilä
  040 667 2291

  Keittiö Pipsa Tuukkanen
  040 181 0258

  Talonmies Juha Paltto
  040 735 3200

  Tuntiopettaja/toimistotyö Laura Heikurainen 
  040 192 8603

  Matemaattisten aineiden lehtori Riikka Rasmussen
  040 358 8906

  Tuntiopettaja Maarit Niittyvuopio-Pieski
  040 356 6694

  Saamenkielen ja kulttuurin opettaja Piia Juuso
  040 184 1269

  Saamenkielinen luokanopettaja Christer Rasmus

  040 358 2392

  Saamenkielinen  luokanopettaja Jani Guttorm
  040 185 8939

  Luokanopettaja Sara Kangas-Korhonen
  040 188 2674

  Tuntiopettaja Anna Dotsenko
  040 188 3989

  Tuntiopettaja Nilla Pieski
  040 180 0828

  Erityisopettaja Sanna Sadinmäki
  040 542 0964

  Esikouluopettaja Suvi Niittyvuopio-Nieminen  
  040 661 9045

  Koulunkäynninohjaaja Heidi Guttorm
  040 190 3978

   

 • Nuorgamin koulu

  Apulaisjohtaja Sisko Länsman
  0400 268 550

  Kuraattori Heidi Mäkilä
  040 667 2291

  Talonmies Kimmo Granholm
  040 701 8869

  Luokanopettaja Roosa Lustig
  040 484 1229

  Kielikylpyopettaja Essi Kohtanen
  040 687 9523

   

   

   

 • Varhaiskasvatus

  Hyvinvointijohtaja Päivi Kontio 
  040 744 7630

  Utsjoen suomenkielinen päiväkoti

  040 181 0272

  Utsjoen saamenkielinen päiväkoti

  040 181 0274

  Karigasniemen saamenkielinen päiväkoti

  040 181 0275

  Nuorgamin päiväkoti

  040 181 0276

  Utsjoen kielipesä
  040 643 2366

  Karigasniemen kielipesä
  040 181 0277

  Nuorgamin kielipesä
  040 485 8248