Maaseutu- ja lomituspalvelut

Maaseutupalveluiden tehtävänä on kehittää ja toteuttaa toimenpiteitä maatalouden, maaseudun yritteliäisyyden ja elinvoimaisuuden parantamiseksi ja huolehtia maaseutu- ja luontaiselinkeinoihin, sekä kylien kehittämiseen liittyvistä asioista.

maaseutupalvelut

Inarin- ja Utsjoen kunta ovat perustaneet kuntien välisen maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueen ja solmineet maksajavirastosopimuksen Maaseutuviraston kanssa. Sopimuksen mukaan yhteistoiminta-alueen isäntäkuntana toimii Inari. Yhteistoiminta-alue on aloittanut toimintansa 1.1.2013.

Tehtävät:

  • Hirvi- ja petovahinkotarkastukset, hakemusten vastaanotto, käsittely ja maksatus sekä yleisneuvonta
  • Maataloustukihallinnon seuraavat tehtävät: tukihakemusten vastaanotto ja yleisneuvonta

Lomituspalvelut

Muhoksen, Posion, Ristijärven, Sallan, Siikalatvan, Sodankylän, Sotkamon ja Ylitornion paikallisyksiköt yhdistyvät ja uudeksi yksiköksi tulee Muhoksen kunnan hallinnoima Pohjois-Suomen lomituspalvelut. Lomitushallinnossa tapahtuu muutoksia ja alla tietoa keskeisimmistä muutoksista 1.1.2023 alkaen.

Otamme käyttöön Pohjois-Suomen lomituspalveluissa yhteisen asiakaspalvelunumeron ja sähköpostin

Asiakaspalvelunumero 08 5587 0400 (ark. klo 9-15)
Kaikki maatalousyrittäjien yhteydenotot keskitetään asiakaspalvelunumeroon ja sähköpostiin osoitteeseen lomitus@muhos.fi

● Asiakaspalvelusta vastaa yksi henkilö ja hänellä on kolme varahenkilöä
● Lomituspalveluohjaajille ei soiteta suoraan
➔ Asiakaspalvelija kirjaa kaikki yhteydenotot (soitot ja sähköpostiviestit) ylös ja laittaa asian jatkokäsittelyyn asian hoitajalle.
➔ Tarvittaessa lomituspalveluohjaajat ottavat asiakkaaseen yhteyttä puhelimitse asian hoitamiseksi.
➔ Lomitussuunnitelmat tulevat jatkossa sähköpostitse turvasähköpostin kautta
➔ Sijaisapuhakemuksien liitteet tulee lähettää turvasähköpostin kautta osoitteeseen https://turva-muhos.jict.fi/, vastaanottajaksi valitaan lomitus@muhos.fi.

Lomituspyynnöt voi myös tehdä sähköisesti osoitteessa: Asiointipalvelu | Maatalousyrittäjien eläkelaitos Mela

SIIRTYVIEN YKSIKÖIDEN OSALTA Vanhat numerot poistuvat alkuvuoden aikana ja otamme uudet puhelinnumerot käyttöön mahdollisimman pian.
sähköpostiosoite: etunimi.sukunimi@muhos.fi

Päivystys:
Päivystämme alkuvuoden vain lomittajia tiimeittäin. Melan tietokantojen yhdistyttyä tiedotamme päivystyksestä lisää. Niillä alueilla, joilla päivystystä ei ole ollut, otetaan päivystys asteittain käyttöön.
Minkä tiimin alueelle kuulun uudessa yksikössä (vanhan paikallisyksikön mukaan):

Tiimit: alue:
Läntinen tiimi Muhos
Siikalatva
Itäinen tiimi Posio
Ristijärvi
Sotkamo
Pohjoinen tiimi Salla
Sodankylä
Ylitornio
Pudasjärvi

Itse järjestetty lomitus

1.1.2023 alkaen itse järjestetyn lomituksen korvaushakemukset vuodelta 2023 toimitetaan keskitetysti Muhoksen kuntaan, joko postitse osoitteeseen Muhoksen kunta / Lomituspalvelut, PL 39, 91501 Muhos tai turvasähköpostin kautta osoitteeseen https://turva-muhos.jict.fi/, vastaanottajaksi valitaan lomitus@muhos.fi.

Terveisin,

POHJOIS-SUOMEN LOMITUSPALVELUT

Lomakkeita löydät osoitteesta:

suomi.fi verkkopalvelu

Hyödyllisiä linkkejä:

Porotalouden lomakkeita Suomi.fi -palvelussa
Korvaushakemus suurpedon aiheuttamien porovahinkojen korvaamiseksi (Lnro 149)
MMM, Maa- ja metsätalousministeriö 
MELA, Maatalousyrittäjien eläkelaitos
Ruokavirasto, elintarvikeiden, eläinten, kasvien, maa- ja metsätalouden valvova viranomainen
Vipu palvelu
ELY-keskus
MTK, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto

Ajankohtaista:

Tiedote: suurpetojen aiheuttamat porovahingot Utsjoen kunnassa (pdf)
Poronhoitajien sijaisapu (MELA)

Yhteystiedot

Maaseutupalvelut Utsjoella:

Elinkeinosihteeri/Maaseutuelinkeinoviranomainen
Juhán Länsman
puh. 040 718 9494
sähköposti: juhan.lansman@utsjoki.fi

Elinvoimajohtaja
Tanja Lepistö
puh. 0400 151 294
sähköposti: tanja.lepisto@utsjoki.fi

Maaseutupalvelut Inarin kunnassa:

Maataloussihteeri
Minna Pulju
puh. 040 357 6077

sähköposti: maaseututoimi@inari.fi

Lomituspalvelut

Pohjois-Suomen lomituspalvelut
Asiakaspalvelunumero 08 5587 0400 (ark. klo 9-15)
lomitus@muhos.fi