Saavutettavuusseloste

Tervetuloa, tämä on Utsjoen kunnan saavutettavuusseloste

Tämä saavutettavuusseloste koskee verkkosivua www.utsjoki.fi ja on laadittu 12.12.2019. Verkkosivun saavutettavuus on auditoitu sivuston kehittämisvaiheessa kesäkuussa 2019 Avaava Oy:n toimesta. Auditoinnissa huomatut puutteet on korjattu ennen sivuston julkaisua.

Utsjoen kunnan verkkopalvelua (www.utsjoki.fi) koskee laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta (306/2019), joka pohjautuu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviin (EU) 2016/2102 julkisen sektorin elinten verkkosivustojen ja mobiilisovellusten saavutettavuudesta.

Utsjoen kunnan tavoitteena on tarjota teknisesti saavutettavat, sisällöllisesti ymmärrettävät ja käyttöliittymältään selkeät ja helppokäyttöiset verkkosivut.

Utsjoen kunnan verkkosivut ottaa huomioon erilaiset erityisen tuen tarpeet: Sisältö on selkeää yleiskieltä, verkkosivut soveltuvat näkörajoitteisille suunnattuille ruudunlukijoille ja verkkosivuilla on toiminto WebReader, joka muuttaa tekstin puheeksi.

Utsjoen kunnan verkkopalvelu (www.utsjoki.fi) on julkaistu joulukuussa 2019. Lain saavutettavuusvaatimukset tulevat koskemaan tätä verkkopalvelua xx.xx.xxxx alkaen.

Teemme jatkuvasti työtä saavutettavuuden parantamiseksi

Teemme parhaillaan kehitystyötä saavutettavuusvaatimusten täyttämiseksi. Otamme mielellämme vastaan palautetta ja parannusehdotuksia saavutettavuuteen liittyen  sähköpostitse osoitteessa kunnanvirasto@utsjoki.fi.

 

Olemme sitoutuneet digipalveluiden saavutettavuuden parantamiseen

Utsjoen kunnan verkkosivuja työstetään julkaisun jälkeen liitteiden saavutettavuuden parantamiseksi, ja muiden mahdollisien puutteiden osilta mahdollisimman pian.

Havaitut puutteet saavutettavuudessa

Osa verkkosivuilla olevista liitteistä eivät ole saavutettavia, esimerkiksi kunnanvaltuuston ja -hallituksen esityslistat sekä kokouspöytäkirjat. Nämä tulevat suoraan asiakirjahallintajärjestelmästä.

Osa verkkosivuilla näkyvistä lomakkeista ovat puutteellisesti saavutettavia, mm. päivähoitohakemus sekä hakemus kuntien rakennusvalvontaviranomaiselle.

Rakennusvalvonnan ja kaavoitukseen liittyvät skannatut kartat ja kaavat eivät ole kuvamuodostaan johtuen saavutettavia.

Videotallenteet kunnanvaltuuston kokouksista eivät ole tekstitetyt, nämä eivät ole saavutettavia. Näitä tulemme työstämään vuoden 2020 aikana.

Näitä puutteita tulemme työstämään kevään 2020 aikana, jotta liitteet Utsjoen kunnan sivuilla olisivat saavutettavissa kaikille käyttäjille.

Tarjoamme tukea käyttäjille joille digipalvelut eivät ole saavutettavissa

Utsjoen kunnalla yhteispalvelun asiointipisteen asiakasneuvoja on tavattavissa maanantaista keskiviikkoon klo 9-11 ja 12-15. Kunnastamme löytyy myös sähköisen asioinnin palvelupiste Virtu, johon kunnan työntekijä perehdyttää sekä tarvittaessa avustaa sen käytössä.

 

VALVONTAVIRANOMAINEN

Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta meille eli sivuston ylläpitäjälle. Vastauksessa voi mennä 14 päivää. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit tehdä ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten ilmoituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus(at)avi.fi
puhelinnumero vaihde 0295 016 000

 

Tämä verkkosivusto/sovellus on julkaistu

17.12.2019