MountResilience – Ratkaisuja ilmastonmuutokseen sopeutumiseen

MountResilience – hanke 1.9.2023 – 29.2.2028 4

Ilmastonmuutoksen on tunnistettu aiheuttavan luonnon muutoksia erityisesti äärialueilla. Tällaisia ääriä ovat esimerkiksi vuoristoiset seudut sekä Euroopan pohjoisimmat alueet. Utsjoki ja Enontekiö ovat Suomessa ainoita alpiinisia alueita, eli metsänrajan yläpuolisen kasvillisuuden korkeusvyöhykettä, joille tyypillistä ovat äärimmäiset sääolot, paljakat ja vähäinen puusto. Molemmissa kunnissa porotalous ja matkailu ovat merkittäviä elinkeinoja, joiden olemassaolo pohjautuu pohjoiseen luontoon. Ilmastonmuutos uhkaa pohjoisen luontoon perustuvia elinkeinoja.

MountResilience -hankkeen teemana on luontoperusteisten elinkeinojen ja paikallisyhteisöjen sopeutuminen ilmastonmuutokseen Euroopan vuoristoseuduilla sijaitsevilla alueilla ja paikallisyhteisöissä. Hankkeessa kehitetään ja testataan paikallisiin tarpeisiin erilaisia sopeutumisratkaisuja, jotka ovat toistettavissa myös muilla alueilla. Kartalla alla on esitetty ne kuusi aluetta, joilla kehitetään sopeutumistoimenpiteitä, sekä neljä aluetta, joilla toistetaan kehitettyjä toimenpiteitä. Lappi on mukana alueena, jossa kehitetään sopeutumistoimenpiteitä.

MountResilience – hanke 1.9.2023 – 29.2.2028 1

Horisontti Eurooppa-ohjelmasta rahoitettu hanke alkoi syyskuussa 2023 ja kestää neljä ja puoli vuotta. Projektissa on mukana kaikkiaan 47 kumppania 13:sta Euroopan maasta.

Lapissa hanketta toteutetaan viiden partnerin voimin

On todettu, että arktiset alueet lämpenevät 2-4 kertaa nopeammin kuin globaali etelä. Ilmastonmuutoksen vaikutukset näkyvät Lapissa jo nyt, ja haastavat esimerkiksi porotaloutta, talvimatkailua, ja kuntia. Ennakoiva sopeutuminen muutoksiin on taloudellisesti kannattavampaa kuin muutoksiin reagoiminen.

Lapissa toteutettavat toimenpiteet:

  • Matkailun sektorilla pilottiyritysten sopeutumissuunnitelmat ja sopeutumisvalmennus, sekä matkailuyritysten sopeutumissuunnitelmien yleinen malli
  • Porotalousyritysten sopeutumissuunnitelmat ja sopeutumisvalmennus-pilotti, sekä porotalousyritysten yleinen sopeutumissuunnitelma ja sopeutumisvalmennuksen malli
  • Utsjoen ja Enontekiön kuntien sopeutumissuunnitelmat, ja Lapin alueellisen sopeutumissuunnitelman malli
  • PPGIS (Participatory Public Geographic Information Systems) paikkatietotyökalun kehittäminen
  • Ilmastonmuutoksen vaikutukset eri sektoreihin Lapissa

Lapin alueen toteutusta koordinoi Lapin liitto. Muut hankepartnerit ovat:

  • Utsjoen kunta
  • Enontekiön kunta
  • Luonnonvarakeskus (LUKE)
  • Lapin matkailuelinkeinon liitto (LME)

Utsjoella kerätään arvokasta paikallistietoa

Hankkeen aikana Utsjoella kartoitetaan alueen ilmastoriskejä ja niiden taloudellisia vaikutuksia. Utsjoen kunnan toimesta laaditaan kunnalle sopeutumissuunnitelma, sekä yhteistyössä porotalousyritysten kanssa laadimme porotalousyritysten sopeutumissuunnitelman ja pilotti-sopeutumisvalmennuksen. Teemme paikallistasolla yhteistyötä LME:n kanssa, joka vastaa matkailuyritysten sopeutumissuunnitelmista ja -valmennuksista.

Utsjoella hankkeen toteuttaminen tulee näkymään sekä vahvana paikallisten osallistamisena, että tiiviinä yritysyhteistyönä matkailu- ja porotalousyritysten kanssa. Hankkeen aikana tullaan järjestämään mm. kylätilaisuuksia, kyselyitä, haastatteluita, ja koulutuksia. Tulemme saamaan hankkeen aikana myös kansainvälisiä vieraita.

Hankkeen rahoitus ja toteutusaika

Kokonaisbudjetti: 15,97 miljoonaa euroa, josta EU:n rahoitus kattaa 15,17 miljoonaa euroa (Horizon Europe-Miss-2022-Clima-01 -rahoitusohjelma). Hankkeen kokonaiskustannukset Lapissa ovat 2 miljoonaa euroa, josta Utsjoen kunnan osuus on 265 125 euroa (100 % EU:n rahoitus).  

Hankeaika: 1.9.2023 – 29.2.2028, Utsjoella 1.1.2024 – 29.2.2028

Hankkeessa työskentelee Utsjoen kunnasta projektipäällikkö 50 % työaikaosuudella.

Hankkeen kansainväliset sivut

MountResilience-hankkeen kansainvälisiltä sivuilta löydät ajankohtaiset uutiset ja lisätietoa hankkeesta.