Asttuáiggedoaibma dieđiha: Olgoálšasále rusttegiid čohkken ja ceggen ja Nisojávrri čorgen geassemánus

2.6.2023

Olgoálšasále rusttegat leat boahtán! Bures boahtin čohkket ja cegget rusttegiid vuossárgga 19.6.2023 dmu 18.00. Olgoálšasále rusttegat ceggejuvvo Áilegas-dáluid gaskkii, rusttegiid doaimmaha Lappset. Olgoálšasále ruhtada Davimus Lappi Leader, priváhta fitnodagat ja Ohcejoga gielda. Fitnu jurdda lea boahtán nuorain.

Maiddái Nisojávrris čorgejuvvo ovddit vahkus bearjadaga 16.6.2023 dmu 15.00 rájes.

Bures boahtin!

 

Lassedieđut:

Kaisa Tapiola-Länsman
asttoáiggečálli
0400 319 852
kaisa.tapiola-lansman@utsjoki.fi


Eará ođđasat