Deanuleagis sámástit -projeakta álggaha njeallje sámegielat speallanrieggá Ohcejogas ja Gáregasnjárggas

Rieggás mánát ja nuorat besset oahpahallat speallama, speallat ovttas earáiguin ja dahkat speallanvideoid.

 

Deanuleagis sámástit -projeakta álggaha njeallje sámegielat speallanrieggá Ohcejogas ja Gáregasnjárggas.

Deanuleagis sámástit lea guovttejahkásaš Interreg Nord -projeakta (2020–2022), man oktan váldoulbmilin lea nannet Deanuleagi sámegiela ja fállat ođđalágan sámástanlávddiid Deanuleagi olbmuide.

Vuosttas mánáide ja nuoraide oaivvilduvvon jeavddalaš doaibma leat sámegielat speallanrieggát. Rieggás mánát ja nuorat besset oahpahallat speallama, speallat ovttas earáiguin ja dahkat speallanvideoid.

Speallanrieggát dollojuvvojit oktii vahkus 3.11. rájes. Rieggát leat nuvttá ja rabas buohkaide. Riekkisgiella lea sámegiella.

Sámegielat Minecraft-riekkis 3.–6.-luohkkálaččaide

Gáregasnjárgga skuvllas maŋŋebárggaid dbm 15.00–16.30

Ohcejogas Sámi musihkkaakademiija lanjain duorastagaid dbm 15.00–16.30

  • mánát sáhttet oassálastit seamma lanjain sámegielat eahketbeaidoibmii dbm 12.00–15.00 (lassidieđut Laura Arola, tel +358 40 480 1301)
  • 5.–6.-luohkkálaččat sáhttet boahtit Minecraft-rieggái maiddái easka gieldda ordnen nuoraiddoaimma maŋŋá, dbm 17.00–18.30

Nuoraid sámegielat speallanriekkis 6.–9.-luohkkálaččaide

Gáregasnjárgga skuvllas maŋŋebárggaid dbm 16.30–18.00

Ohcejogas Sámi musihkkaakademiija lanjain duorastagaid dbm 16.30–18.30

 

Rieggás leat dihtorat, muhto oassálastit ožžot váldit maid iežaset dihtoriid fárrui.

Rieggás oažžu álo unna gaskabihtá (omd. jogurttat, banánat). Jos oassálastis leat borramušallergiijat, almmut dain projeaktabargái.

Rieggáide ii dárbbaš almmuhit iežas.

Lassidieđut:

Niki Rasmus, projeaktabargi

tel. 040 847 0616

niki.rasmus@utsjoki.fi

 

Loga lasi Deanuleagis sámástit -projeavtta doaimmain, ulbmiliin ja projeaktaveagas projeaktasiiddus.


Muita uutisia