Duodje- dahje turismafitnodatdoalli, almmut iežat mielde Vásáhusat duojis ja gieđa dáidduin -bargobádjái Ohcejohkii 23.11!

11.11.2021

Käsityö- tai matkailuyrittäjä, ilmoittaudu mukaan Elämyksiä duodjista ja kädentaidoista -työpajaan Utsjoelle 23.11!

Govva: KotaCollective

 

Ohcejogas Hotel Utsjokis ordnejuvvo duodječehpiid ja turismafitnodatdoalliid oktasaš dilálašvuohta maŋŋebárgga 23.11. dmu 9–18. Dilálašvuođa ordne Duodje- ja mátkeealáhusfitnodatdoaimma oktasaš vejolašvuođat -projeakta, man Sámi oahpahusguovddáš ja Ohcejoga gielda ovttas ollašuhttet.

Beaivvi prográmmas vuodjut bálvalusa buvttandahkamii, haddemeroštallamii ja oažžut guoigalemiid čuovga- ja videogovvemii sihka muitalussan dahkamii. Beaivvi sáhkavuoruid maŋŋá buktojit ovdan ideat almmá rájáid ja kritihka haga nu, ahte ideain ožžojit buvttafáttát, maid beassá maŋŋá testet ja ovddidit ovddos guvlui.

Dilálašvuohta lea buohkaide duodječehpiide ja turismasuorggi máhttiide rabas ja nuvttá, projeakta fállá oassálastiide iđit- ja veaigekáfiid sihke beaivemállása.

Beaivvi prográmma Utsjoen työpaja 2021 11 23 Saame

Lassedieđut ja almmuheamit: johanna.mikkola@utsjoki.fi tai virpi.jaasko@sogsakk.fi.

Almmuheamit 15.11. rádjai, amma almmuhat seammás vejolaš borramušávnnasallergiijaid.

 

Ajankohtaista


Eará ođđasat