Eurohpáministtar Tytti Tuppurainen bovde Du muitalit jurdagiiddát Eurohpá boahttevuođas Ohcejohnjálmmi skuvlii maŋŋebárgga 2.11. dmu 17.30 rájes – Dilálašvuođa sáhttá čuovvut maid stream bokte!

20.10.2021

Automaattinen luonnos 1

 

Mo dálkkádatrievdan váikkuha Árktalaš guovllu ássiid ealáhussii ja kultuvrii?

Mo EU:a olgorádjá ja rájáid rasttildan ovttasbargu oidno olbmuid árgabeaivvis?

Boađe ságastit – háliidat gullat du jiena!

 

Buorre ohcejohkalaš ja Davvi-Sámis ássán olmmoš,

Eurohpáministtar Tytti Tuppurainen bovde Du muitalit jurdagiiddát Eurohpá boahttevuođas, go stáhtaráđi ”Eurooppa olemme me” -ministtarturnea boahtá Ohcejohkii 2. skábmamánus dmu 17:30 rájes. Bures boahtin Eurohpá davimus boahttevuođakonferánsadáhpáhussii!

“Turnea fállá vejolašvuođa guovllu olbmuide muitalit konstruktiivvalaččat, maid sii EU:as vurdet. Eurohpá lea olbmuid várás,” dáhpáhussii oassálastán ministtar Tuppurainen deattuha.

Boađe mielde – ovdagáibádusat ságastallamii oassálastimii eai leat!

Dilálašvuohta ordnejuvvo dearvvašvuođadorvvolašvuođarávvagiid mielde Ohcejohnjálmmi skuvllas 2.11. dmu 17:30 rájes. Sáhtát háliidettiin muitalit iežat oassálastimis dán almmuhanliŋkka bokte. Ovdaalmmuheapmi ii leat bákkolaš, sáhtát dušše boahtit báikki ala!

Dilálašvuohta maiddái striimejuvvo. Sáddaga sáhttá čuovvot njuolga dahje vurkejuvvon hámis Lapin Kansa -bláđi neahttasiidduin ja eurooppaolemmeme.fi-neahttasiiddus.

Dilálašvuođa birra

EU:a davimus konferánsadilálašvuođa mihttomearrin lea gullat guovllu olbmuid oainnuid EU:a boahttevuođa ja áigeguovdilis áššiid ektui. Ságastallamis vuodjut eandalii guovtti temái. Mo dálkkádatrievdan váikkuha Árktalaš guovllu ássiid ealáhussii ja kultuvrii? Mo EU:a olgorádjá ja rájáid rasttildan ovttasbargu oidno olbmuid árgabeaivvis? Dán guovtti temás ságastat dilálašvuođas Árktalaš guovllus ja Davvi-Sámi guovllu ássiin čohkkejuvvon panelas.

Ságastallama lassin báikki ala boahtán olbmuid sávvat váldit oasi ságastallamii ja ávžžuhat sin buktit jearaldagaid ja oainnuid ságastallama áššiide. Ságastallamii oassálastimii eai leat ovdagáibádusat. Du ovdan buktán fuomášumit sáhttet laktásit Davvi-Sámi ja sámeguovllu báikkálaš oainnuide dahje oppalut jurdagiidda EU:a rollas máilmmis ja Suomas oassin uniovnna. Ságastallandáhpáhus gevvojuvvo konstruktiivva ja nuppiid olbmuid gudnejahttán vuoiŋŋas ja sáhkavuoruid sáhttá ovdanbuktit sihke suoma-, sáme- ja dárogillii.

Geahča dárkilut prográmma vulobealde.

Manin oassálastit?

Ságastallan lea vuogas báiki váikkuhit! Oassálastimiin beasat muitalit oainnuidat dainna lohpádusain, ahte háliidat gullat du. Suopmelaš ministarat leat boahttevaš čavčča ja dálvvi miehtá Suoma báikkálaš dilálašvuođain guldaleamen suopmelaččaid jurdagiid ja sávaldagaid Eurohpá boahttevuođas. Loga lasi dáhpáhusráiddus dán liŋkka bokte.

Dáhpáhus lea oassi EU:a viidosaš Eurohpá boahttevuođakonferánssa, man mihttomearri lea oažžut riikkavuložiid jiena buorebut gullosii ságastallamiin, mat gevvojuvvojit Eurohpá boahttevuođas. Riikkavuložiid áššit sirdojuvvojit oassin EU-dási vihkkehallamii das, makkár Eurohpá háliidat hukset. Čavčča ja dálvvi áigge ordnejuvvon dáhpáhusaide oassálastet máŋggat ministarat.

Dáhpáhus ordnejuvvo ovttasbarggus stáhtaráđi kansliijain ja Ohcejoga gielddain.

Dárkilut prográmma vulobealde.

Váikkuhit sáhttá maiddái neahtas

Rabas álbmotdilálašvuođaid lassin ságastallat sáhttá maiddái Eurohpá boahttevuođakonferánssa neahttaforumis. Ávžžuhat ságastit ovdamearkan árvvuin, dálkkádatrievdamis, ekonomiijas, dearvvašvuođas ja skuvlejumis. Gárvásit válljejuvvon fáttáid lassin forumas sáhtát dahkat ođđa ságastallanfáttáid.

Riikkavuložat sáhttet maiddái ordnet friddja iežas dáhpáhusaid, main almmuhuvvo ja raporterejuvvo forumas. Maiddái Suoma álbmotturnea dilálašvuođaid dearvvuođat merkejuvvojit forumii.

Sosiála medias ságastallamis sáhttá geavahit dovddaldaga #SinunTulevaisuutesi.

Lassedieđut: EU-áššedovdi Topi Juga, t. 0295 160 459, stáhtaráđi kansliija

Álgoprográmma 2.11.2021

 • Ohcejohnjálmmi skuvla
 • Dilálašvuođa láidesta Anne Kirste Aikio, Sámedikki gielladorvočálli

 

Dmu 17:30 Bures boahtin

 • Fállojuvvo káffe ja smávva biebmu

Dmu 17:45 Dilálašvuođa rahpan

 • Dearvvahansáhkavuorru Vuokko Tieva-Niittyvuopio, Ohcejoga gielddahoavda
 • Dearvvahansáhkavuorru & Eurohpá boahttevuođakonferánsa Tytti Tuppurainen, eurohpá- ja oamastanstivrenministtar

Dmu 18 Vuosttas ságastallan: Mo dálkkádatrievdan váikkuha Árktalaš guovllu ássiid ealáhussii ja kultuvrii?

 • Ságastallamis fáttá gieđahallat láidesteaddji ja panelisttaid jođihemiin. Ságastallama lassin báikki ala boahtán olbmuid sávvat váldit oasi ságastallamii ja ávžžuhat sin buktit jearaldagaid ja oainnuid ságastallama áššiide. Ságastallamii oassálastimii eai leat ovdagáibádusat.
 • Panelisttat:
  • Tytti Tuppurainen, eurohpá- ja oamastanstivrenministtar
  • Aslak Holmberg, Sámiráđi várresátnejođiheaddji ja Ohcejoga gielddaráđđehusa lahttu, Ellos Deatnu -aktivista
  • Anni Koivisto, Sámedikki várresátnejođiheaddji ja boazodoalli
  • Asko Länsman, Sámedikki lahttu ja boazodoalli
  • Jouko Kumpula, erenoamášdutki, luondduriggodatguovddáš Luke

Dmu 19 Musihkka

 • Anna Näkkäläjärvi-Länsman, musihkar

Dmu 19:15 Nubbi ságastallan: Mo EU:a olgorádjá ja rájáid rasttildan ovttasbargu oidno olbmuid árgabeaivvis?

 • Ságastallamis fáttá gieđahallat láidesteaddji ja panelisttaid jođihemiin. Ságastallama lassin báikki ala boahtán olbmuid sávvat váldit oasi ságastallamii ja ávžžuhat sin buktit jearaldagaid ja oainnuid ságastallama áššiide. Ságastallamii oassálastimii eai leat ovdagáibádusat.
 • Panelisttat:
  • Tytti Tuppurainen, eurohpá- ja oamastanstivrenministtar
  • Heidi Eriksen, Ohcejoga gielddadoavttir
  • Ismo Manninen, fitnodatdoalli ja Ohcejoga gielddastivra lahttu (vs.)
  • Mika Aikio, Ohcejoga váldostivrra II várreságadoalli (sd.)
  • Elle Aikio, dearvvašvuođadivššar

Dmu 20:10 Dilálašvuođa loahpahan káfestallan

Fuom! Dilálašvuođat ordnejuvvojit koronadorvvolaččat. Oassálastiid bivdit ráhkkanit vejolaš dorvodárkkistusaide.


Eará ođđasat