Gulahus ja ránnjáid gullan eanadatbargolobi gieđahallamii boahtimis

24.3.2023

Ohcejoga gieldda huksenbearráigehččui lea doaimmahuvvon eanadatbargolohpeohcamuš mohtorgielká- ja njealjejuvllatvuojašangeinnodaga huksema várás Sullami-nammasaš báikái. Bargočuozáhat sajáiduvvá Ohcejoga girkosiidii giddodahkii 890-401-18-3 (Gálggojohka) ja 890-893-12-1 (Ohcejohka, Njuorggán).

Áššegirjjit leat oaidnimis Ohcejoga gieldda teknihkalaš doaimmahagas. Lassedieđut huksendárkkisteaddji Markku Porsangeris, markku.porsanger@utsjoki.fi dahje 0400 158 561.

Vejolaš fuomášahttimiid galgá doaimmahit 12.4.2023 rádjai Ohcejoga gieldda huksenbearráigehččui čuj. PL 41, 999 81 Ohcejohka dahje tekninen@utsjoki.fi.


Eará ođđasat