Ságastallandilálášvuohta: Luossaguovddáža vejolašvuođat ovddidit guolástan- ja turismaealáhusaid Ohcejoga váldostivrasáles 8.2.2024 dii. 17-20

31.1.2024

Mii bovdet du, guolástančeahppi ja/dahje turisma- dahje guolástanfitnodatolmmoš, guhte ásat Ohcejogas, háleštit dan birra, mo guolástanmáhtu sáhtášii ovddidit fitnodatdoaibman ja mo vejolaš Luossaguovddáš sáhtášii leat mielde doarjumin turismma ja árbedihtui vuođđuduvvi ealáhusaid ovdáneami.

Dilálašvuohta gullá Ohcejoga luossaguovddáža ovdačielggadanprošektii, mas čielggaduvvojit earret eará vejolaš luossaguovddáža doaimmaid sisdoalut ja doaibmavuogit.

Dilálašvuohta lea guovtte gillii. Gáiddusoassálastin lea vejolaš daidda, geat almmuhit iežaset mielde ovddalgihtii. Dilálašvuođas guossohit gáfe.

Almmuheapmi Piia Nuorgamii maŋimustá 7.2.2024.

Lassedieđut:

Prošeaktahoavda Piia Nuorgam, Ohcejoga gielda
T. 040 353 9264, piia.nuorgam@utsjoki.fi

Konsuleanta Johannes Jutila, FCG Finnish Consulting Group Oy
T. 044 298 1825, johannes.jutila@fcg.fi

Utsjoen rakennemuutoksen koordinointihanke 1.5.2022–31.12.2023 1

Keskustelutilaisuus: Lohikeskuksen mahdollisuudet kalastus- ja matkailuelinkeinojen kehittämisessä Utsjoen valtuustosalissa 8.2.2024 klo 17-20Govva: Minna Saastamoinen


Eará ođđasat