Ohcejoga gielda lasiha dieđiheami fitnodatdoalliide

7.3.2024

Ohcejoga gielda sáddegoahtá njukčamánu rájes gieldda guovllus doaibmi fitnodatdoalliide elektrihkalaš ođasreivve. Mii sáddet ođasreivve dás ovddos jeavddalaččat ja muitalat áigeguovdilis dieđuid birra, mat laktásit fitnodagain bargamii ja fitnodagaid doaibmabirrasa ovddideapmái.

Ođasreive almmustahtto sihke suomagillii ja sámegillii.

Odasreive sáhttá lohkat dáppe.

Lassediehtu:

Gielddahoavda Päivi Kontio, 040 744 7630, paivi.kontio@utsjoki.fi
Diehtojuohkin- ja mátkkoštankoordináhtor Suvi Spoof, suvi.spoof@utsjoki.fi

 


Eará ođđasat