Seaŋgaossodaga galledeaddjit galget fitnat koronateasttas ovdal galledeami – lassin Dorvvu ja Seitakartano gussiide teastaávžžuhus

7.1.2022

Buot seaŋgaossodaga galledeaddjit galget dán dilis fitnat koronateasttas ovdal galledeami. Mii bivdit gussiid váldit oktavuođa ovdal plánejuvvon galledeami ja soahpat teastaáiggi telefovnnain nummiris 040 181 0281. Mii ávžžuhat maiddái Dorvvu ja Seitakartano gussiid fitnat teasttas ovdal galledemiid.

Oahpásmuva ovdal fitnama seaŋgaossodagas, Dorvvus, Seitakartanos dahje Aspas maiddái koronaáiggi almmolaš galledanrávvagiidda.

Gávnnat eambbo dieđuid koronadilis koronaturvallinenlappi.fi-siiddus ja Ohcejoga gieldda dilis, boahkuhemiin ja testemis gieldda koronasiiddus.


Eará ođđasat