Tietoa Utsjoesta

Utsjoki (pohjoissaameksi Ohcejohka) on Suomen pohjoisin kunta, joka sijaitsee Lapin läänissä. Kunnassa asuu 1176 ihmistä ja sen pinta-ala on 5370,5 km2, josta 202,93 km2 on vesistöjä.

kuntatietoa

Kunnan kylät ovat kirkonkylä, Karigasniemi/Outakoski (Gáregasnjárga/Vuovdaguoika) ja Nuorgam (Njuorggán). Asutus on keskittynyt pääsääntöisesti Suomen ja Norjan välisen rajajoen, Tenon (Deatnu ~ iso virta) varrelle. Utsjoki on Suomen ainoa kunta, jossa on saamelainen enemmistö. Utsjoen naapurikunnat ovat Inari sekä Norjan puolella Karasjoki, Tana ja Uuniemi.

Tenon ja sen sivujokien rannoilla on asuttu jo tuhansia vuosia. Utsjoen kunnan alueella on useita kivikautisia asumapaikkoja. Ei tiedetä varmasti, keitä kivikautiset esivanhemmat olivat ja mikä on heidän suhteensa nykyisiin asukkaisiin – he ovat kuitenkin jättäneet jälkeensä kiviesineitä ja niiden valmistamisessa syntyneitä iskoksia sekä mahdollisesti lainasanoja saamen kieleen.

Saamelaiset olivat pitkään alueen ainoita asukkaita. Tällä hetkellä Utsjoen kunnan asukkaista noin puolet puhuu saamea äidinkielenään.

Itsenäiseksi kunnaksi Utsjoki muodostettiin vuonna 1876. Kalastus, poronhoito ja karjatalous sekä metsästys ja marjastus turvasivat elannon silloisille utsjokelaisille. Tällä hetkellä Utsjoen työpaikoista on alkutuotannossa joka kymmenes, yksityisten tai julkisten palveluiden piirissä on kolme työpaikkaa neljästä.

Utsjoki lukuina

Perustamisvuosi: 1876
Veroprosentti 2022: 21
Asukasluku 31.12.2021: 1176
Pinta-ala: 5370 km²
Asukkaita/km²: 0,23

Välimatkat:

Helsinkiin: 1267 km
Ivaloon: 164 km
Rovaniemelle: 453 km
Sodankylään: 325 km
Turkuun: 1289 km
Tampereelle 1136 km

(Lähde: Tiehallinto, päivitetty 30.12.2018)

Kunnan yhteystiedot

Yhteystiedot:
Puh. 040 188 6111
Puhelinvaihde avoinna 9-11 ja 12-15

Käyntiosoite:
Utsjoen kunta, Luossa 1a, 99980 Utsjoki
Postiosoite:
Utsjoen kunta, PL 41, 99981 Utsjoki

Avoinna
Kunnanvirasto, virastoaika 9-15

Linkkejä