Yrittäjien työpaja: Utsjoen matkailun laadulliset ja määrälliset tavoitteet

  • Aika: 20.5.2024
  • Paikka: Kunnatalo/Teams klo 13-16

Tervetuloa matkailun työpajaan maanantaina 20.5.2024 klo 13 – 16
Utsjoen kunnan valtuustosaliin (Luossa 1a)

Yrittäjien työpaja: Utsjoen matkailun laadulliset ja määrälliset tavoitteet

Utsjoen matkailun Master planin valmistelu on edennyt jo vision määrittelyvaiheeseen. Keväällä on käyty läpi mm.  kilpailukykyanalyysia, tehty verrokkimarkkinoiden analyysi sekä kerätty yrittäjien ja sidosryhmien sekä luottamushenkilöiden näkemyksiä. Lisäksi on tehty analyysia alueen vahvuuksista sekä uuden brändin mahdollisista teemoista.

Seuraavana on vuorossa visiotyöpajat.  Yrittäjien visiotyöpaja on 20.5. ja luottamushenkilöiden työpaja 21.5. Työpajoissa hahmotellaan, millainen Utsjoen matkailun tulisi olla määrällisesti ja laadullisesti vuonna 2035. Määritettäviä asioita ovat seuraavat numeeriset tavoitteet: matkailutulo, työpaikat ja matkailusta saatava verokertymä. Laadullisessa visiossa määritetään ne strategiset periaatteet ja arvovalinnat, joiden mukaisesti kasvu halutaan toteuttaa.

Toivomme runsasta osanottoa visiotyöpajoihin, jotta kunnan matkailun laadulliset ja määrälliset tavoitteet pohjautuvat laajaan osallisuuteen.

Lisätiedot: elinvoimajohtaja Tanja Lepistö, 0400 151 294, tanja.lepisto@utsjoki.fi

Linkki etäosallistumiseen Teamsilla.

Utsjoen matkailun Master Plan -hanke

Matkailun teematyöpajat: 18.4. Talvi 1

Yrittäjien työpaja: Utsjoen matkailun laadulliset ja määrälliset tavoitteet


Muita tapahtumia