Asuminen ja vapaa-aika

Utsjoen saamelaislukiolla ei ole asuntolaa, mutta Utsjoen kunta tarjoaa saamelaislukion opiskelijoille opiskelija-asuntoja koulun vierestä. Utsjoen saamelaislukiolla on lukiolaisille vuokrattavia huoneita kahdessa 6 hengen solussa. Solussa on oma huone sekä yhteiset keittiö- ja pesuhuonetilat. Jos opiskelijat eivät mahdu soluihin, lukio voi mahdollisuuksien mukaan vuokrata asuntoja lisätarpeeseen. Lukion opiskelija-asunnon saaminen edellyttää päätoimista opiskelua Utsjoen saamelaislukiossa.

Asuminen

Opiskelija on oikeutettu kunnan opiskelija-asuntoon, jos katsotaan, että opiskelijalla on siihen riittävät perusteet, esimerkiksi pitkä koulumatka. Asunnot ovat soluasuntoja, ja yhden solun vuokra on 399 €/kk (sisältää veden ja sähkön). Asumisesta aiheutuvat kulut korvataan opiskelijalle Kelan ja Utsjoen kunnan toimesta. Opiskelija hakee Kelalta asumistukea, joka korvaa enintään 80 % opiskelijan asumismenoista. Loppuihin asumiskuluihin opiskelija hakee korvausta kunnalta. Koululta saa korvaushakemuslomakkeen, joka palautetaan täytettynä rehtorille tai koulun kansliaan. Opiskelija voi hakea erillistä asumislupaa asuntoon myös kesän ajaksi. Tämä lupa tulee anoa rehtorilta.

Utsjoen saamelaislukion vuokra-asunnot on tarkoitettu:

Ensisijaisesti oppivelvollisuutta suorittaville opiskelijoille, jotka eivät voi päivittäin kulkea koulukuljetuksella lukiossa. Jos huoneita on vapaana, asunnoissa voi olla yli 18-vuotiaita nuorisoasteen opiskelijoita opintojensa loppuun koulukuljetuksiin oikeutettuja opiskelijoita. Asuntotarve määritetään opiskelijakohtaisesti, ja asuntoa voi hakea myös muilla perusteilla, esimerkiksi sosiaalisista syistä.

Asuminen on maksutonta oppivelvollisuutta suorittaville. Huoneista maksavat kuitenkin vuokraa ne opiskelijat, jotka ovat oikeutettuja Kelan asumistukeen. Utsjoen kunta maksaa asumistuen ja vuokran erotuksen, joten opiskelijoille ei tule asumisesta kuluja. Huoneista laaditaan vuokrasopimus. Huoneet vuokrataan koulun lukuvuoden ajaksi. Opiskelija voi pyytää huonettaan vuokralle kesän ajaksi esimerkiksi kesätyön vuoksi. Tällöin opiskelija maksaa vuokraa, vaikka olisi oppivelvollisuutta suorittava opiskelija. Vuokra tarkistetaan vuosittain. Lukion asunnoissa noudatetaan järjestyssääntöjä. Sääntöjen tarkoitus on turvata opiskelijoille opiskelurauha opintojen aikana sekä säilyttää asunnot hyvässä kunnossa.

Saamelaislukion opiskelija-asuntojen järjestyssäännöt

 • Yhteisasumisessa noudatetaan hyviä käytöstapoja ja käyttäydytään asiallisesti.
 • Hiljaisuus klo 22.00–6.00 – Asunnoissa vierailuaika päättyy klo 22.
 • Jokainen siivoaa omat jälkensä ja on vastuussa asuntojen yleisestä siisteydestä.
 • Jokainen vastaa siitä, että ulko-ovet pidetään aina lukittuina.
 • Avaimia ei saa ilman rehtorin lupaa luovuttaa kenellekään.
 • Asunnoissa saa asua ainoastaan henkilö, jolle on myönnetty asumisoikeus, tai jolla on rehtorin lupa.
 • Päihteiden säilyttäminen ja käyttäminen on ehdottomasti kielletty.
 • Tupakointi, ml. sähkötupakointi, sekä nuuskan käyttö on kielletty.
 • Jokaiselle on taattava opiskelurauha.
 • Kun opiskelu lukiossa päättyy, lakkaa vuokrasuhde ilman irtisanomista samana päivänä, koska kyseessä on Utsjoen saamelaislukiossa opiskelua turvaava väliaikaismajoitus.
 • Asuntojen omaisuutta tulee käsitellä huolellisesti. Omaisuuden vahingoittumisesta tai katoamisesta tulee ilmoittaa viipymättä yhteysopettajalle tai rehtorille. Korvausvelvollisuus määräytyy vahingonkorvauslain mukaan.
 • Moottoriajoneuvoja säilytetään ainoastaan niille varatuilla parkkipaikoilla. Poistumistiet tulee pitää esteettöminä.
 • Sääntöjen laiminlyönnistä voi menettää asumisoikeuden opiskelija-asunnoissa. Rehtorilla on oikeus erottaa opiskelija asunnosta myös määräajaksi.

Avainten lainaamisesta/luovuttamisesta ulkopuolisille on rangaistuksena välittömästi asunnosta erottaminen.

Harrastusmahdollisuudet

Koulukeskuksen tiloista lähes saman katon alta löytyvät:

 • kuntosali, johon voi lunastaa oman avaimen tai käydä siellä uimahallin ollessa auki
 • uimahalli
 • liikuntasali, jossa mm. kunnan vapaa-aikatoimen, Utsjoen Kuohu -urheiluseuran ja seurakunnan vuoroja sekä kansalaisopiston kursseja
 • kirjasto, jossa mm. lehtien lukusali, nettikoneita ja lainattavia harrastusvälineitä
 • kansalaisopiston kursseja (tarjonta vaihtelee vuosittain, ks. tarkemmin kansalaisopiston kohdalta)
 • elokuvateatteri Dávvenásti, teatteriesityksiä, konsertteja yms. ohjelmaa koulun salissa

Koulukeskuksen lähimaastosta löytyvät:

 • valaistu pururata/latu
 • urheilukenttä
 • jääkiekkokaukalo
 • nuorisotila
 • merkitty reitti Gálgujoen lammen laavulle, pituus n. 3 km
 • kylän keskustan palveluihin (kaupat, pankki, Postin asiamies, kylätalo Giisá) 1,5 km.
 • Norjan rajalle 2 km

Utsjoen saamelaislukiossa toimii oppilaskunta, joka tekee esityksiä koulua koskevista asioista ja osallistuu lukiosta tiedottamiseen sosiaalisessa mediassa. Saamelaislukion oppilaskunta toimii oppilaiden etujärjestönä ja järjestää myös vapaa-ajan toimintaa.