Lukion yhteystiedot

Lukion yhteystiedot

Rehtori: Satu Labigne

Lukion apulaisrehtori: Ilkka Pöykkö, 040 548 4020

Opinto-ohjaaja: Ilkka Pöykkö, 040 548 4020

Koulusihteeri: Pilvi Guttorm, 040 624 9468

Ryhmänohjaajat:
Laura Arola (L1 ja L2), 040 525 8049
Anna Jäntti (L3 ja L4), 040 631 9435

 

Opettajat

Opettajien sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@edu.utsjoki.fi

Aikio Kirsti (maantieto, biologia, terveystieto, saksa)

Arola Laura (äidinkieli, suomi)

Halonen Katriina (pitkä matematiikka, fysiikka)

Jäntti Anna (historia, yhteiskuntaoppi, elämänkatsomustieto, psykologia)

Kaunisto Niko (kemia)

Lind Jenni (musiikki)

Länsman Auli (ruotsi)

Länsman Tarja (kuvataide)

Magga Solja (saame äidinkielenä ja vieraana kielenä)

Mustonen Risten (saame äidinkielenä ja vieraana kielenä)

Pöykkö Ilkka (englannin kieli)

Salonen Sanna (erityisopettaja)

Tarvainen Isa (liikunta)


Muu henkilökunta:

Kuraattori: Mäkelä Heidi

Koulupsykologi: Holmberg Laura

Terveydenhoitaja: Aikio Elle

Siistijä: Valle Riitta

Talonmies: Guttorm Tapio