Täytä tapahtuman tiedot halutessasi myös saamen kielelläValokuvan kooksi suositellaan 768x432.