Organisaatio, säännöt ja sidonnaisuudet

 • Organisaatiokartta

 • Ohjeet ja säännöt

 • Sidonnaisuusilmoitukset

  Kuntalain mukaan tiettyjen kunnan luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden on ilmoitettava julkisesti sidonnaisuuksistaan.

  Sidonnaisuusilmoituksia koskevan sääntelyn tarkoituksena on kunnan päätöksenteon avoimuuden ja läpinäkyvyyden edistäminen. Ilmoitusvelvollisuus koskee ainoastaan asiaomaisen luottamushenkilön tai viranhaltijan omia sidonnaisuuksia, velvollisuus ei siten koske läheisten henkilöiden jäsenyyksiä tai omistuksia.

  Ilmoitusvelvollisia luottamushenkilöitä ovat:

  • Kunnanhallituksen jäsenet ja varajäsenet
  • Kunnanvaltuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat
  • Lautakuntien puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat
  • Maankäyttö- ja rakennuslain tarkoittamia tehtäviä hoitavan toimielimen jäsenet ja varajäsenet
  • Keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja lautakunnan esittelijä
  • Vaalilautakunnan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja lautakunnan esittelijä

  Ilmoitusvelvollisia viranhaltijoita ovat:

  • Kunnanjohtaja
  • Toimialajohtajat ja varahenkilöt

  Tarkastuslautakunta valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuustolle tiedoksi. Sidonnaisuusrekisteri julkaistaan yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

  Sidonnaisuusilmoitukset