Asiakasmaksut

Tältä sivulta löydät tietoa asiakasmaksuista

Oikaisuvaatimusohje asiakasmaksua koskevaan laskuun 31.12.2022 saakka

Asiakasmaksua koskevaan laskuun tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen Utsjoen perusturvalautakunnalle.
Oikaisuvaatimus on tehtävä 30 päivän kuluessa laskun saamisesta. Asianomaisen katsotaan saaneen tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän (7) päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, ellei asiassa muuta näytetä.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava lasku, johon vaaditaan oikaisua sekä perustelu oikaisuvaatimukseen ja se on allekirjoitettava.
Oikaisuvaatimus tulee toimittaa Utsjoen kunta, perusturvalautakunta, Luossa 1, 99980 Utsjoki viimeistään oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Oikaisuvaatimus toimitetaan aina omalla vastuulla.

 

Lapin hyvinvointialueen asiakasmaksut 1.1.2023 alkaen

https://lapha.fi/w/lapin-hyvinvointialueen-asiakasmaksut-ja-laskutus-1.1.2023-alkaen