Sámi musihkkaakademiija -hanke

Sámi musihkkaakademiija -hanke kehittää ja luo koulutusverkostoa, joka vahvistaa saamelaista musiikkia toimeentulona.

Sámi musihkkaakademiija -hankkeessa kehitetään ja luodaan koulutusverkosto, jonka tarkoituksena on kehittää ja vahvistaa saamelaista musiikkia toimeentulona.

Tähän sisältyy

  •  Utsjoen kaksivuotinen saamelaismusiikin koulutusohjelma,
  • pedagogisten ratkaisujen kehittäminen saamelaismusiikin opettamiseen,
  • kaksi perinteisen saamelaisen vokaalimusiikkilajin konferenssia Kautokeinossa,
  • digitaalisen kohtaamispaikan kehittäminen saamelaisille muusikoille,
  • kaksoistutkinnon kehittäminen Utsjoen saamelaislukion kanssa sekä
  • julkisrahoitteisen saamelaismusiikkiyhtyeen käynnistäminen.

Verkoston toimijoita ovat Saamelaisalueen koulutuskeskus (Suomi), Saamelainen korkeakoulu (Norja) ja Utsjoen kunta (Suomi). Hanketta rahoittavat Interreg Pohjoinen Sápmi, Lapin liitto, Tromssan lääni, Saamelainen korkeakoulu, Pohjoiskalotinneuvosto ja Utsjoen kunta.

Tausta ja tarve

Perinteiset saamelaiset vokaalimusiikkilajit ovat häviämässä tai ovat hävinneet. Näiden pelastamiseksi ja elvyttämiseksi on alettava välittömästi toimiin. Sámi musihkkaakademiija-hanke vastaa tähän tarpeeseen verkostoimalla eri toimijat, jotka tekevät työtä saamelaismusiikin saralla.

Hanke pohjautuu vuosina 2015-2017 toteutettuun ESR hankkeeseen, jonka aikana toteutettiin kaksi vuoden pituista saamelaismusiikin koulutusohjelmaa. Koulutuksesta valmistuneista oppilaista monet ovat jatkaneet musiikin opintojaan ja useat ovat myös hakeneet apurahoja osaamisensa kehittämiseen. He ovat mm. jatkaneet opintojaan Sibelius-akatemiassa, ammattikorkeakoulutasolla ja toisella asteella. He ovat saaneet eri rahoituslähteistä apurahoja oman perinnemusiikkinsa elvyttämiseen ja muuhun musiikilliseen työskentelyyn. Katoamisuhan alla olevan kolttasaamelaisten leudd perinne sai koulutuksen tuloksena kaksi leudd perinteen kantajaa, jotka ovat saaneet apurahan perinteensä elvyttämiseksi. Koulutettavien joukossa on ollut myös opetushenkilöstöä, jotka vievät osaamista kouluihin ja päiväkoteihin

Tulokset
Kaksivuotinen saamelaismusiikin koulutusohjelma on toteutettu ja saamelaismusiikki on vahvistunut elinkeinona ja toimeentulon lähteenä. Koulutus on vakinaistettu. Saamelaismusiikkiin liittyvää perinne- ja uutta tietoa on siirretty laajalti saamelaisalueella vahvistaen saamelaiskulttuuria ja –identiteettiä. Saamelaismusiikin koulutus johtaa musiikin alan toisen asteen tutkintoon, musiikin perustutkintoon. Koulutuksen pääpaino on perinteisen ja muun saamelaismusiikin opintojen antamisessa, erityisesti perinteisten saamelaisten vokaalimusiikkilajien (joiku, livđe ja leudd) elvytyksessä. Lisäksi koulutuksessa on vahva paino kulttuuriyrittäjyydessä ja saamelaisesta populäärimusiikista, jotta oppilaat työllistyvät musiikin alalla tulevaisuudessa. Koulutus antaa opintoja muissa musiikin alan tarvittavissa taidoissa kuten musiikinteoriasta ja säveltapailusta, instrumentti- ja yhtyesoitossa, musiikinteoriassa, musiikkipedagogiassa ja musiikkiteknologiassa.
Hankeaikana kehitetään pedagogisia ratkaisuja siihen, miten perinteistä saamelaismusiikkia voidaan opettaa kaikille ikäryhmille. Sámi allaskuvlan kasvatusalan opiskelijoille koostetaan koulutuspaketti, joka toteutetaan lähiopetuksena. Harjoitusympäristönä toimivat Utsjoen saamenkieliset päiväkodit ja koulut. Opetuksessa käytetään hyödyksi digitaalisia apuvälineitä.

Sámi allaskuvlassa kehitetään ja järjestetään perinteisiä saamelaisia vokaalimusiikkilajeja käsittelevä seminaari, jonka tarkoituksena on tarjota keskustelufoorumi saamelaismusiikkialan toimijoille. Seminaarissa käsitellään ajankohtaisia aiheita, jotka syntyvät kun perinteinen musiikkikulttuuri joutuu kamppailemaan modernin ajan vaatimusten kanssa.
Hankkeessa luodaan digitaalinen keskusteluverkosto saamelaismuusikoille. Verkosto on perinteisten saamelaisten vokaalimusiikkilajia taitavien ja muiden saamelaismuusikkojen digitaalinen tapaamispaikka, jossa he voivat eri tavoin tehdä yhteistyötä saamelaismusiikin saralla. Digitaalisen verkoston jäsenet pääsevät myös tapaamaan toisiaan fyysisesti Kautokeinossa kahdesti hankeen aikana. Tässä yhteydessä heille varataan käyttöön ääni- ja nauhoitusstudio.

Hankkeessa tutkitaan mahdollisuutta suorittaa kaksoistutkinto Utsjoen saamelaislukiossa ja Saamelaisalueen koulutuskeskuksessa niin, että opiskelija saa sekä ylioppilastutkinnon ja musiikin perustutkinnon.

Pitkäaikaisena visiona on myös perustaa julkisrahoitteinen saamelaismusiikkiyhtye. Tavoitteena on, että yhtye pääsee mukaan valtion museoiden, teattereiden ja orkestereiden rahoitukseen tarkoitettuun valtionosuusjärjestelmään (VOS), kuten Kaustisella toimiva kansanmusiikkiyhtye Tallari.

 

Lisätietoja hankkeesta:

Kehittämis- ja elinkeinopäällikkö

puh. 0400 151 294

 

Kati Eriksen, projektipäällikkö

kati.eriksen@utsjoki.fi

puh. +358 40 594 5060