Työhyvinvointia saamelaisalueella -hanke

1.3.2021–31.3.2023

Työhyvinvointia saamelaisalueella –hankkeen toteuttavat Saamelaisalueen koulutuskeskus (päätoteuttaja) ja Utsjoen kunta (osatoteuttaja). Euroopan sosiaalirahaston ja toteuttajien lisäksi hanketta rahoittaa Enontekiön kunta. Hankkeen tavoitteena on Saamelaisalueen koulutuskeskuksen sekä Utsjoen ja Enontekiön kuntien työntekijöiden työhyvinvoinnin lisääntyminen ja siten organisaatioiden toimintakyvyn parantuminen erityisesti saamenkielisten palveluiden tuottamisessa.

Hankkeessa huomioidaan monikulttuurisuuden tuomien työhyvinvointi- ja tuottavuushaasteiden lisäksi nopeasti muuttuva maailma, jossa työntekijöillä tulisi olla vahvaa psykologista joustavuutta.

Utsjoen kunta vastaa hankkeessa toimenpidekokokonaisuudesta ”Henkilöstöjohtamisen ja -työn kehittäminen Utsjoen ja Enontekiön kunnissa toimintakyvyn ja työhyvinvoinnin näkökulmista”. Kokonaisuudessa kehitetään mm. henkilöstö- ja työhyvinvointijohtamiseen, vuorovaikutus- ja työyhteisötaitoihin sekä rekrytointiin ja perehdyttämiseen liittyvää osaamista, käytäntöjä ja toimintamalleja. Hankkeen tavoitteena ovat mm. vahvistunut osaaminen monikulttuurisessa työyhteisössä toimimisesta ja työhyvinvoinnista sekä paremmat perehdytys- ja rekrytointikäytännöt. Hankkeen tuloksena organisaatioiden toimintakyky ja työntekijöiden työhyvinvointi paranevat.

Hankkeen tuloksena on luotu saamelainen työhyvinvointipalvelumalli, vahvistunut osaaminen monikulttuurisessa työyhteisössä toimimisesta ja työhyvinvoinnista sekä perehdytysmateriaalia saamelaiskulttuurista. Hankkeen organisaatioiden toimintakyky ja työntekijöiden työhyvinvointi on parantunut. Työhyvinvointipalvelumallin levitystyötä on tehty työyhteisöihin, joissa monikulttuurisuus on keskiössä.

Voit lukea hankkeesta myös Saamelaisalueen koulutuskeskuksen nettisivuilla.

 

Lisätietoja hankkeesta:

Saamelaisalueen koulutuskeskus:

  • Tytti Valkeapää, projektipäällikkö puh. 050 911 6562

Utsjoen kunta:

  • Riikka Keskiaho, hankekoordinaattori, puh. 040 544 2058

 

Saamelaisalueen työhyvinvointihankkeseen etsitään kilpailutuksella toteuttajaa - jätä tarjous 29.11.2021 mennessä!