Livččiigo dus jo miella beassat álggahit beassášriemuid? Oassálastte asttuáiggedoaimma beassášmannebivdui!

Asttuáiggedoaimma beassášnjoammilat eai dán jagi nákcen čiehkat šokoládamaniid, muhto beasat oassálastit beassášmannebivdui govvaárvádusaid čoavdimiin. Juohke oasseváldi oažžu beassášmani. Jus muhtin govvaárvádus orru menddo váttis, mánát ja nuorat sáhttet bivdit veahki vánhemiin dahje eará lagaš olbmuin.

Beassášmannebivddu govvaárvádusa njuolggadusat:

  • Čoavdde buot vihtta govvaárvádusa (vuolábealde). Govvaárvádusaid gávnnat maiddái Ohcejoga gieldda Facebook-siiddus.
  • Fuom! Vástádusat eai dárbbaš leat riekta, buohkat geat servet ožžot beassášmani.
  • Oaččot mani go doaimmahat vástádusa nuoraidbargi Anni Hyötyläi dahje asttuáiggečálli Kaisa Tapiola-Länsmanii. Sáhtát buktit vástádusa báberhámis Wörttii dahje gielddadállui (dalle oaččut mani dalán fárrui) dahje sáddet daid sáni dahje šleađgapoastta hámis. Amma muittát almmuhit maiddái iežat nama ja oktavuođadieđuid.
  • Gáregasnjárgii ja Njuorggámii manit doaimmahuvvojit sierra almmuhuvvon áigge, muđuid maniid sáhttá fitnat viežžamin nuoraidsadji Wörttis Annis dahje gielddadálus Kaisas.
  • Buohkaid govvaárvádussii oassálastán olbmuid gaskka vuorbádit lassebálkkašumiid.
  • Searvva beassášmannebivdui ovdal 5.4.2023 dmu 16.00.

Lassedieđut:

asttuáiggečálli Kaisa Tapiola-Länsman, 0400 319 852, kaisa.tapiola-lansman@utsjoki.fi

nuoraidbargi Anni Hyötylä, 040 759 1188, anni.hyotyla@utsjoki.fi

 

Govvaárvádusat:

Ota varaslähtö pääsiäiseen ja osallistu vapaa-aikatoimen pääsiäismunajahtiin! 4

1. Man kulturbáikkis govva lea váldon?

 

Ota varaslähtö pääsiäiseen ja osallistu vapaa-aikatoimen pääsiäismunajahtiin! 3

2. Geat gieldda bargit leat govas?

 

Ota varaslähtö pääsiäiseen ja osallistu vapaa-aikatoimen pääsiäismunajahtiin! 2

3. Man spáppaspealu sáhttá speallat daiguin?

 

4. Govva

 

Ota varaslähtö pääsiäiseen ja osallistu vapaa-aikatoimen pääsiäismunajahtiin!

5. Mii Deanuleagi dáluid lea dán govas?


Eará ođđasat