Ohcejoga gielda juohká nuvttá máskkaid olbmuide, geain lea heajos ruhtadilli

Lappi buohccedikšunbires lea fámus muohtomáskaávžžuhus.

Ohcejoga gielda juohká muohtomáskkaid olbmuide, geain lea heajos ruhtadilli. Háválas maskkat juhkkojuvvojit dállodoaluide 10 stuhka pakeahtain. Liidnemáskkaid fidne njeallje (4) stuhka ovtta olbmo guovdu nu guhká go dat reahkkájit. Máskkat leat dárkkuhuvvon badjel 15-jahkásaš gieldalaččaide. Pakeahtain leat maiddái máskkaid geavahanrávvagat.

Ohcejogas máskkaid sáhttá viežžat gielddadálu rávvemis 25.8. rájes árgabeivviid dbm 9–11.

Gáregasnjárggas máskkaid juhket ruovttudivššu bargit iežaset barggu oktavuođas. Olbmot, geat eai leat ruovttudivššu áššehasat, sáhttet soahpat máskkaid viežžanáiggis ja -báikkis 25.8. rájes riŋgemiin nummárii 0400 813 216.

Njuorggámis máskkaid fidne 25.8. rájes árgabeivviid diibmu 13–14. Máskkaid viežžanbáikkis sáhttá soahpat riŋgemiin nummárii 040 181 0280.

Lappi buohccedikšunbires lea fámus muohtomáskaávžžuhus. Máskkaid ávžžuhit geavahit:

  • Almmolaš johtolagas, gos ii leat álo vejolaš váldit doarvái gaskka eará olbmuide.
  • Olbmot, geat leat jođus koronateasttaide dahje vurdet teastabohtosa, dalle go johtet ruovttu olggobealde.
  • Mátkkošteaddjit, geat bohtet riskaguovlluin Supmii, dalle go sii sirdásit riikiiboahtima maŋŋá karantenii dahje jos sii fertejit johtit karantena áigge ruovttu olggobealde.

Muohtomáskka sáhttá atnit maiddái eará oktavuođain, go ii leat vejolaš doallat dorvvolaš gaskka eará olbmuide.

Koronanjoammumiid váikkuhusain gieldda dearvvasvuođabálvalusaide sáhttá lohkat dáppe.

Jos eahpidat alddát dahje lagasbirrasis koronavirusnjoammuma, váldde oktavuođa Ohcejoga dearvvasvuođaguovddážii (árgan diibmu 8–16 tel 040 1810285, vahkuloahpaid, eahkediid ja árgabasiid tel 040 1810281) de beasat koronatestii.

Koronavirusa dábálaš dávdamearkkat leat earret eará feber, gosahat, oaivebávččas, illáveadjin, luhčadávda, deahkkebákčasat, čottabávččas, nuorvu, vuoigŋanváttisvuođat ja hádja- ja smáhkkaáiccu hedjoneapmi. Mánáin dávdamearkkat sáhttet leat láivvit ja bistit oanehis áiggi. Koronavirusdávdda mearkkaid ii sáhte earuhit eará virusdávddaid mearkkain earágo koronavirusteasttain.

Lasi dieđuid koronavirusdilis gávnnat earret eará Ohcejoga gieldda, Lappi buohccedikšunbire ja THL neahttasiidduin.


Muita uutisia