uDigi – Utsjoen digitaalinen elinvoima

uDigi - Utsjoen digitaalinen elinvoima - hanke 1.3.2022 - 30.10.2023.Utsjoen digitaalinen elinvoima – uDigi -hankkeen tavoitteena on toimijaverkosto, joka tuottaa yrityksille palveluja digitaalisesti yhden ruudun ratkaisuna.

Koronan sekä lohenkalastuskielto ovat tuoneet esille tarpeen kehittää yrityspalveluja kohti laaja-alaisempaa elinvoimapalvelukokonaisuutta. Kuntien vähenevät varat, kestävyyden vaatimukset ja yritysneuvojien laajentuva osaamistarve vaativat uudenlaisen toimintamallin luomista, joka tuo myös pienten kuntien yritykset samalle viivalle yritys- ja elinvoimapalveluiden osalta. Tämä tarkoittaa yrityksille oman yritystoiminnan kehittämisen lisäksi mahdollisuuksia verkostoitua alueen muiden yritysten kanssa, yhteistä markkinointia, asiakashankintaa, osaamisen kehittämistä jne. sekä myös verkostoitumista muiden alueiden toimijoiden kanssa. Tämä tuo vahvuutta ja mahdollisuuksia myös osallistua hanketoimintaan, joka vaatii useita toimijoita ja alueita menestyäkseen.

Käytännössä tämä tarkoittaa Utsjoen elinvoimapalveluiden kuntatason mallin kehittämistä ja siinä digitaalisten palveluiden kehittämistä yhdessä alueellisten toimijoiden kanssa.  Tällä varmistetaan palveluiden helppo saatavuus, yhdenvertaisuus ja kustannustehokkuus. Kehittämisen tarkoituksena on löytää keinoja, joilla voidaan parantaa yritysten kannattavuutta, helpottaa uusien yritysten ja toimialojen syntymistä alueella sekä vaikuttaa Utsjoen veto- ja pitovoimaan yritysten näkökulmasta.

Hankkeen toimenpiteet

  • Elinvoimapalveluiden tarpeiden tunnistaminen
  • Utsjoen elinvoimapalveluiden malli, joka tehdään yhdessä yrittäjien ja elinvoimapalveluita tuottavien toimijoiden kanssa.
  • Elinvoimapalveluiden digipesä, joka kokoaa yritys- ja elinvoimapalveluiden tuottajat yhden luukun taakse, tuottaen yrittäjälle loogisen ja jouhevan palvelupolun.
  • Erilaisten toimintojen sisältöpilotointi (mm. yritysneuvonta, hankinnat, vihreä siirtymä ja tiedottaminen)
  • Elinvoimapalveluiden maakunnallista mallia kehitetään pienten kuntien näkökulmasta.

Hankkeen rahoitus ja toteutusaika

Hankkeen budjetti on 199 074 euroa, jonka on myöntänyt Lapin liitto, EAKR. Hankkeen toteuttaja on Utsjoen kunta. Hankkeeseen on valittu osa-aikaiseksi projektipäälliköksi Johanna Mikkola. Hanke on käynnistynyt 1.3.2022 ja hanke loppuu 30.10.2023.