Kahdeksan vuodenajan tapahtumat -hanke 1.1.2024-31.12.2025

Kahdeksan vuodenajan tapahtumat -hanke 1.1.2024-31.12.2025 3

Utsjoen kunnan vapaa-aikatoimi toteuttaa Kahdeksan vuodenajan tapahtumat -hankkeen, jonka päätavoitteena on vahvistaa kolmannen sektorin toimintaa Utsjoen kunnan alueella, kehittää olemassa olevia tapahtumia sekä lisätä tapahtumapilottien kautta tapahtumien määrää Utsjoella.

Hanke toteuttaa Utsjoen kuntastrategian 2035 painopistettä ”Hyvä elää Utsjoella”. Kuntastrategian tavoitteena on aktivoida kolmatta sektoria ja asukastarpeista nousevaa kehittämistä, mikä lisää kyläyhteisöjen hyvinvointia ja osallisuutta sekä edistää kuntalaisten terveyttä ja hyvinvointia sekä vapaa-ajan palveluita eri ikäisille. Hankkeen kautta saavutetut toimenpiteet jalkautetaan Utsjoen kunnan arkeen kuntalaisten hyväksi.

Hankkeen toimenpiteet:

  1. Luodaan yhdistysten ja tapahtumatuottajien yhteistyöverkoston toimintamalli
  2. Parannetaan yhdistysten toimintamahdollisuuksia Utsjoen kunnassa järjestöasiakirjan kautta
  3. Luodaan edellytykset tapahtumien järjestämiseksi lyhytkoulutuksilla, tapahtumaoppaalla ja yhteistyöllä sekä kokeillaan tapahtumien järjestämistä tapahtumapilottien kautta
  4. Kehitetään jo olemassa olevia tapahtumia ja edistetään alueen saamelaiskulttuurin elinvoimaisuutta
  5. Edistetään nuorten hyvinvointia alueella nuorten asiantuntijaryhmän kautta

Hankkeen rahoitus ja toteutusaika

Hankkeen budjetti on 180 000 euroa ja rahoituksen on myöntänyt Leader Pohjoisin Lappi ry. Hanke toteutetaan 1.1.2024-31.12.2025. Hankkeen osa-aikaisena projektipäällikkönä toimii vapaa-aikasihteeri Kaisa Tapiola-Länsman ja projektityöntekijänä Selja Puolitaival.