UTSJOEN KUNTA
PL 41
99981 UTSJOKI
Puhelin 040-188 6111
Fax 016-677 339
Kunnanvirasto ja puhelinvaihde avoinna 9.00 - 15.00
Utsjoen kunta
 

Toimeentulotuki

 Perustoimeentulotuen maksaminen siirtynyt Kelalle 1.1.2017 alkaen

 Vuoden 2017 alussa perustoimeentulotuen maksaminen on siirtynyt Kelan hoidettavaksi. Kunta myöntää edelleen ehkäisevän ja täydentävän toimeentulotuen.

Toimeentulotuki on sosiaalihuoltoon kuuluva viimesijainen tarveharkintainen taloudellinen tuki, jonka tarkoituksena on turvata henkilön ja perheen toimeentulo ja edistää itsenäistä selviytymistä. Toimeentulotuella turvataan vähintään välttämätön toimeentulo silloin, kun henkilö ei omin avuin selviä taloudellisesti vaikeasta elämäntilanteestaan. Toimeentulotuki on tarkoitettu tilapäiseksi ja lyhytkestoiseksi taloudelliseksi avuksi.

Toimeentulotukea haetaan kirjallisesti toimeentulotukihakemuksella. Hakemuksia saa sosiaali- ja terveystoimistosta puh. 040-181 0269.

Lisätietoja sosiaalityöntekijältä puh. 040-577 7045, avopalvelun ohjaajalta 040-843 6216 tai sosiaalitoimistosta puh 040-181 0269.


Toimeentulotukihakemus (pdf)

Toimeentulotuen soveltamisohjeeet.pdf