Kysely Utsjoen kuntalaisille ja yrityksille seudun kehittämistoimenpiteistä

Huom! Kysely on sulkeutunut!

Maailmanlaajuinen koronapandemia ja Tenon lohen kalastuskielto ovat tuoneet odottamattomia haasteita Utsjoen kunnan ja kuntalaisten elämään. Utsjoki on tilanteen vuoksi hakeutunut Äkillisen rakennemuutoksen (ÄRM) kunnaksi ja aloittanut tarpeellisten toimenpiteiden suunnittelun, jotta seutumme pysyisi elinvoimaisena myös tulevaisuudessa.

Koronarajoitukset, rajasulut ja Tenon lohen rauhoitus vaikuttavat merkittävästi mm. paikallisten hyvinvointiin, sosiaalisiin suhteisiin, saamelaiskulttuuriin, elinkeinoihin ja rajakauppaan. Erilaisilla työllisyys-, elinkeino-, aluekehitys- ja muilla vastaavilla toimenpiteillä pyritään estämään aluetalouden taantuminen, vahvistamaan kunnan veto- ja pitovoimaa sekä parantamaan kuntalaisten hyvinvointia.

Haluamme kuulla mahdollisimman laajasti kuntamme asukkaiden ja yritysten ajatuksia vallitsevasta tilanteesta, jotta saamme kattavan kokonaiskuvan tarvittavista toimenpiteistä.

Kerro kyselylomakkeella, kuinka koronarajoitukset ja/tai Tenon lohestuskielto ovat vaikuttaneet sinun tai yrityksesi elämään sekä millaisin toimin Utsjoen kunnan ja kotikyläsi elinvoimaa ja sinun hyvinvointiasi voidaan tässä tilanteessa parantaa. Voit täyttää kyselyn nimettömänä, mutta jos haluat, että olemme sinuun yhteydessä, kerro myös nimesi ja yhteystietosi!

ÄRM-kysely