Kuntouttava työtoiminta

Kuntouttavan työtoiminnan on tarkoitus auttaa pitkään työttömänä ollutta henkilöä vahvistamalla elämän -ja arjenhallintaa sekä työ -ja toimintakykyä. Kuntouttava työtoiminta myös ehkäisee syrjäytymistä antamalla mahdollisuuden työtoimintaan ja muihin palveluihin.

Kuntouttava työtoiminta

Kenelle?

Kuntouttava työtoiminta on tarkoitettu henkilöille, jotka saavat pitkäaikaisen työttömyyden perusteella työmarkkinatukea tai toimeentulotukea ja jotka tarvitsevat tukea ja ohjausta arjenhallintaan, omien vahvuuksien kartoittamiseen ja jatkosuunnitelmien tekemiseen.

Kuntouttava työtoiminta ei ole tarkoitettu henkilöille, jotka kykenisivät osallistumaan
työsuhteiseen työhön tai julkisiin työvoimapalveluihin.

Kuntouttavan työtoiminnan järjestämisestä vastaa aina kunta ja siitä sovitaan
aktivointisuunnitelmassa, joka laaditaan yhdessä asiakkaan, sosiaaliohjaajan ja
työvoimaneuvojan kanssa.

Sisältö:

Kuntouttavan työtoiminnan tehtävistä sovitaan yksilöllisesti työ- ja toimintakykysi sekä osaamisesi huomioiden. Kuntouttava työtoiminta on tavoitteellista toimintaa, jonka tarkoituksena on auttaa sinua löytämään polku kohti työtä tai koulutusta. Tavoitteena on myös kokonaistilanteen koheneminen vähitellen, yksilöllisen suunnitelman avulla.

Laadimme kanssasi myös jatkosuunnitelman omien toiveidesi, osaamisesi ja tarpeidesi pohjalta. Jatkosuunnitelmaan voi sisältyä esimerkiksi koulutuksen aloittaminen, työn haku tai jokin muu sinulle sopiva palvelu.

Kuntouttavan työtoiminnassa voit kokeilla ja arvioida omaa jaksamistasi työelämässä. Työtoiminnan lisäksi saat tarvittaessa tukea ja apua omaan tilanteeseesi, toimintaan sisältyy myös terveydentilan kartoitus terveydenhoitajan kanssa.

Voit osallistua työtoimintaan erilaisissa yhdistyksissä ja järjestöissä tai voit toimia erilaisissa avustavissa tehtävissä kunnan eri toimialoilla/toimipisteissä. Sinulle aiheutuvat todelliset matkakustannukset kodin ja työpisteen välillä korvataan tarvittaessa edullisimman vaihtoehdon mukaan.

Käytännön tietoa kuntouttavasta työtoiminnasta:

  • jakso on vähintään kolmen kuukauden mittainen ja sitä voidaan tarvittaessa jatkaa
  • työtoimintaan voit osallistua 1 – 4 päivänä viikossa
  • työskentelyaikasi on 4-6 tuntia päivässä
  • et ole työsuhteessa eikä työtoiminnassa ole lisä-, yli-, yö- ja vuorotyötä
  • työtoiminta-ajalta saat kulukorvausta (9€/pv)
  • kuntouttavaan työtoimintaan sovelletaan työturvallisuuslakia ja kunta järjestää
    työtoiminnan ajaksi tapaturmavakuutuksen
  • ei kartuta työttömyysturvan edellyttämää työssäoloehtoa

Miten hakeudun?

Kuntouttavaan työtoimintaan voit hakeutua TE-toimiston tai sosiaalitoimiston kautta. Voit arvioida työntekijän kanssa kuntouttavan työtoiminnan sopivuutta juuri sinun tilanteeseesi.

Kuntouttavasta työtoiminnasta saat lisätietoja sosiaaliohjaajalta.

Yhteystiedot


Sosiaaliohjaaja

puh. 040 676 5004