Potilasasiamies

Potilasasiamiehen tehtävänä on neuvoa ja avustaa potilaan oikeuksiin liittyvissä asioissa.

Potilasasiamiehen tehtävänä on neuvoa ja avustaa potilaan oikeuksiin liittyvissä asioissa. Lapin sairaanhoitopiirin potilasasiamies toimii myös Inarin, Utsjoen, Kittilän, Kolarin, Pellon ja Muonion-Enontekiön perusterveyshuollon potilasasiamiehenä.

Potilasasiamiehen tehtäviin kuuluu

Neuvoa potilasta potilaslain liittyvissä kysymyksissä, joita ovat muun muassa;

1. Oikeus hyvään terveyden- ja sairaanhoitoon ja siihen liittyvään kohteluun

  • Potilaan tiedonsaantioikeus
  • Potilaan itsemääräämisoikeus
  • Alaikäisen potilaan asema
  • Laillisen edustajan tai omaisen tiedonsaantioikeus ja toimivalta
  • Tietosuoja-asiat

2. Neuvoa, miten potilas voi toimia ollessaan tyytymätön hoitoon tai kohteluun

3. Neuvoa ja avustaa tarvittaessa potilasta potilasvahinkolain tarkoittaman potilasvahinkoilmoituksen, muistutuksen tai kantelun tekemisessä

4. Tiedottaa potilaan oikeuksista ja toimii potilaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi

Potilasasiamies ei itse tee päätöksiä, eikä voi muuttaa tai puuttua hoitopäätöksiin tai viranomaisten tekemiin päätöksiin.

Hoitoon tai kohteluun liittyvissä ongelmissa ja epäselvyyksissä on ensisijaisesti syytä keskustella hoidosta vastaavan yksikön (osasto tai poliklinikka) henkilökunnan tai heidän esimiestensä kanssa.

Yhteystiedot

Potilasasiamies
Heidi Lahdensivu
p. 040 506 0083
heidi.lahdensivu@lshp.fi

Henkilökohtaista käyntiä varten on hyvä sopia tapaamisaika.

Potilasasiamiehen postiosoite
Lapin keskussairaala
Potilasasiamies
PL 8041
96101 Rovaniemi

Potilasasiamiehen käyntiosoite
Vilkka
Porokatu 32, 1 krs.
96101 Rovaniemi